Czwartek, 18 października 2018. Imieniny Hanny, Klementyny, Łukasza

Strażacy-ochotnicy - ile kosztują, ile zarabiają?

2016-02-22 14:00:37 (ost. akt: 2016-02-22 14:02:39)

Podziel się:

Obecnie na terenie powiatu przasnyskiego operacyjnie działa 48 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym: 10 typu „S” włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (419 strażaków). To jednostki: OSP Chorzele, OSP Rycice, OSP Zaręby, OSP Jednorożec, OSP Ulatowo-Pogorzel, OSP Mchowo, OSP Obrąb, OSP Krzynowłoga Mała, OSP Rostkowo i OSP Krasne. Do tego trzeba dodać 37 jednostek OSP typu „S” (897 strażaków) i 1 jednostka OSP typu „M” (muzyczna).

Postanowiliśmy się przyjrzeć działalności jednostek pod względem środków, jakie poszczególne samorządy wydają na ich utrzymanie. A trzeba dodać, że w powiecie przasnyskim na terenie każdej gminy znajduje się przynajmniej jedna jednostka OSP należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Gmina Jednorożec
- Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych samorząd przeznaczył kwotę 267 309 zł. W gminie Jednorożec jest 9 jednostek OSP: Jednorożec, Połoń, Ulatowo-Pogorzel, Małowidz, Budy Rządowe, Żelazna Rządowa, Olszewka, Lipa i Parciaki. Do KSRG należą 2 jednostki - Jednorożec i Ulatowo-Pogorzel W tym roku budżetowym kontynuowana jest rozbudowa i modernizacja budynku OSP Jednorożec. Stawka za wyjazdy do akcji ratowniczych wynosi 11 zł netto za godzinę - wyjaśnia Dariusz Wilga, p.o. .kierownika Gminnego Zespołu Usług Komunalnych w Jednorożcu

Miasto i Gmina Chorzele
Gmina Chorzele w 2016 r. na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczy 784.796 zł, z czego 389.000 zł to środki zabezpieczone na wydatki inwestycyjne.
Na terenie gminy obecnie funkcjonuje 13 jednostek OSP, z czego 3 (tzn. OSP Chorzele, OSP Zaręby i OSP Rycice) należą do KSRG.
- Do wydatków inwestycyjnych, jakie w 2016 r. gmina Chorzele planuje, należy zaliczyć: zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Rycice, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Budki, wykonanie 2 szt. bram garażowych dla OSP Chorzele, modernizacja budynku OSP Rembielin oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę strażnicy OSP w miejscowości Zdziwój Stary – informują urzędnicy.
Dodatkowo ze środków bieżących planuje się wykonanie drzwi garażowych dla OSP Zaręby oraz wykonanie kostki brukowej przed budynkiem OSP Raszujka. Ponadto gmina zamierza zakupić umundurowanie i sprzęt dla pożarników-ochotników w kwocie ok. 50.000 zł, z czego ok. 18.000,00 zł to będą środki z dotacji.
Stawka za wyjazdy do akcji wynosi 12 zł za godzinę, 3 zł - za godzinę uczestnictwa w szkoleniach.

Gmina Przasnysz
W budżecie gminy Przasnysz na 2016 rok na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej zaplanowano kwotę 222.200 zł. Zarejestrowanych jest tam 10 jednostek OSP, z czego do KSRG należą te z Mchowa i Obrębu.
- Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 r. w zakresie: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zarówno ze środków UE, jak i krajowych – informuje Urząd Gminy Przasnysz
Uchwałą rady gminy ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu za udział członków OSP w działaniu ratowniczo-gaśniczym w wysokości 10 zł za 1 godzinę oraz 5 zł za 1 godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Z tym, że szykuje się podwyżka w tym zakresie, bo przygotowany jest projekt uchwały rady gminy, zawierający zapisy o 14 zł za godzinę udziału w akcji i 7 zł za godz. udziału w szkoleniu.

Krasne
Samorząd przeznacza na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 97.700 zł. Łącznie funkcjonuje tam 6 jednostek, jedna jest w KSRG.
- Planowany jest zakup samochodu dla OSP Krasne plus systematyczne doposażanie OSP w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Strażacy otrzymują 10 zł za godzinę akcji – poinformowano nas.

Miasto Przasnysz
Na terenie Przasnysza nie funkcjonuje żadna jednostka OSP należąca do systemu ratowniczo–gaśniczego. Pozostałością takiej jednostki jest jedynie orkiestra dęta OSP, na utrzymanie której miasto corocznie przeznacza środki finansowe.
- Na 2016 r. zaplanowaliśmy kwotę 45.000 zł. Ponadto w 2013 r. dofinansowaliśmy zakup pompy szlamowej dla OSP w Karwaczu kwotą 5.371,92 zł i w 2014 r. zakup pompy szlamowej i detektora wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu kwotą 10.500 zł – wyjaśnia Waldemar Trochimiuk, burmistrz Przasnysza

Krzynowłoga Mała
Na terenie gminy Krzynowłoga Mała jest sześć jednostek OSP: OSP Krzynowłoga Mała (należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), OSP Łanięta , OSP Chmieleń Wielki , OSP Romany–Sebory, OSP Ulatowo–Adamy , OSP Kaki-Mroczki.
W 2015 roku gmina przeznaczyła 91 324, zł na ich utrzymanie, natomiast plan na 2016 r. zamyka się kwotą 92 048 zł.
Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym wynosi 12 zł za godzinę, natomiast ekwiwalent za udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wynosi 2 zł za godzinę.
- W najbliższym czasie będziemy przymierzać się do montażu instalacji CO w strażnicy OSP Łanięta, jak również będziemy wykonywać drobne niezbędne remonty i naprawy w pozostałych strażnicach. Zakup wymaganego sprzętu oraz umundurowania będzie dokonywany na bieżąco według zgłaszanego przez jednostki zapotrzebowania w ciągu roku – informuje Agnieszka Winnicka z Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB