środa, 19 grudnia 2018. Imieniny Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

500 plus . Kasa popłynie strumieniami

2016-05-03 11:30:00 (ost. akt: 2016-05-02 11:44:55)

Podziel się:

Trwa przyjmowanie wniosków do programu 500+. W naszym powiecie przebiega ono sprawnie. Wnioski o świadczenie złożyło już ponad 3000 rodzin. Miasto Przasnysz już zrobiło pierwsze przelewy. W gminach wypłaty ruszyły na koniec kwietnia.

Zasiłek przysługuje na dziecko do ukończenia przez niego 18 roku życia. 500 złotych miesięcznie będzie wypłacane na drugie i każde kolejne dziecko. Żeby otrzymać 500 złotych na pierwsze dziecko, rodzice muszą spełniać warunki finansowe. Ich miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 800 złotych, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 złotych. Wniosek o świadczenie będzie trzeba składać raz na rok. Można to zrobić przez internet lub osobiście. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Świadczenie nie jest opodatkowane.

Czernice Borowe
W gminie Czernice Borowe wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego złożyło 240 rodzin.- Drogą internetową złożyły 3 osoby, natomiast 237 osób złożyło wniosek osobiście. Błędy są sporadyczne, najczęściej brak podpisu na wymaganych dokumentach. Pierwsza wypłata świadczeń wychowawczych nastąpi 29 kwietnia br. Program w gminie obsługują dwie osoby – informuje Urząd Gminy w Czernicach Borowych.

Krasne
-Na dzień dzisiejszy nie posiadamy dokładnych danych dotyczących liczby rodzin, które mogłyby kwalifikować się do otrzymania 500+. Do dnia dzisiejszego z wnioskiem o uznanie prawa do świadczenia wychowawczego wystąpiło 230 rodzin. Drogą internetową wpłynęło 7 wniosków, natomiast pozostałe wnioski składane były w tutejszym ośrodku. Najczęstsze błędy popełniane we wnioskach dot. właściwego uzupełnienia składu rodziny oraz wnioskowania na dziecko, które nie jest uprawnione do świadczenia. Pierwsze wypłaty świadczenia planowane są do 29 kwietnia br – informuje Mariola Moraczyńska z GOSP-u w Krasnem.

Miasto Przasnysz

W Przasnyszu rodzin uprawnionych do skorzystania z Programu Rodzina 500+ jest około 1.400. Na dzień 19 kwietnia br. złożonych zostało 1.040 wniosków. Drogą internetową, przede wszystkim poprzez bankowość elektroniczną, w okresie  od dnia  01.04.2016r.do dnia 19.04.2016r. wpłynęły 193 wnioski , natomiast osobiście złożono 847 wniosków. - Najczęściej popełniane błędy w trakcie wypełniania wniosku: błędna kwalifikacja przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze   dziecko. Wskazywanie do ustalenia świadczenia dziecka powyżej 18 roku życia. Zdarzają się pomyłki przy zaznaczaniu utraty lub uzyskania dochodu, brak dokumentów, a także pomyłki dotyczące danych osobowych członków rodziny. Częstym błędem jest podawanie we wnioskach niekompletnych składów rodziny – informuje Waldemar Trochimiuk. Pierwsze wypłaty świadczeń nastąpiły w dniach 20-21 kwietnia br.

Jednorożec
W gminie Jednorożec uprawnionych według szacunków jest 900 rodzin, wnioski złożyło już 509 rodzin. Drogą tradycyjną wpłynęły 492 wnioski a internetową 17. Błędami popełnianymi przez mieszkańców gminy Jednorożec najczęściej są niekompletne dane adresowe, błędne wpisywanie dzieci uprawnionych, brak nr PESEL

Gmina Przasnysz
- Do dnia 20 kwietnia br. wpłynęły 473 wnioski. Tradycyjnie wniosek złożyło 441 rodzin , zaś drogą internetową 32 rodziny. Błędy popełniane przez wnioskodawców są korygowane na bieżąco podczas składania wniosków,  w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną  błędem jest kierowanie wniosku do niewłaściwego organu. W naszym ośrodku pierwsza z wypłat zaplanowana jest na 28 i 29 kwietnia- informuje Elżbieta Urban, dyrektor gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Krzynowłoga Mała
W gminie Krzynowłoga Mała uprawnionych do świadczenia 500+ jest 350 rodzin
Na dzień: 19 kwietnia br. złożonych zostało 209 wniosków, 4 wnioski elektronicznie, 205 tradycyjnie. Błędy popełniane najczęściej we wnioskach to brak numeru PESEL członka/członków rodziny. Wpisywanie danych pierwszego dziecka w części A wniosku, podczas gdy rodzina ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko. Niekompletność składu rodziny np.. brak wnioskodawcy, pierwszego dziecka. Niepodanie danych współmałżonka/ drugiej osoby wychowującej dziecko. Niezgodność adresu zamieszkania z miejscem złożenia wniosku ( wnioski o 500 + na dziecko rozpatrują gminy właściwe dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy).

Miasto i Gmina Chorzele
Z danych szacunkowych zebranych przez OPS w Chorzelach wynika, że ze świadczenia „Rodzina 500 plus” będzie mogło skorzystać ok. 2244 dzieci z 800 rodzin.- Do tej pory (22 kwietnia) wniosek złożyło 639 rodzin z terenu Miasta i Gminy Chorzele. Wpłynęły 24 wnioski drogą internetową oraz 615 poprzez osobiste złożenie dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach. We wnioskach najczęściej brakuje pełnego składu rodziny, numeru PESEL wnioskodawcy lub podpisu. Zgodnie z przepisami ustawy osoby, które złożą wnioski w ciągu pierwszych trzech miesięcy, (czyli od 1 kwietnia do 1 lipca) otrzymają świadczenie wychowawcze wypłacone z wyrównaniem od kwietnia. -Do urzędu wpłynęła pierwsza transza funduszy na wypłatę świadczeń. Po wydaniu decyzji nie ma więc żadnych przeszkód, by dokonywać przelewy na konta naszych mieszkańców. Na wydanie decyzji urząd ma trzy miesiące, ale zrobimy wszystko, by w miarę możliwości ten czas skrócić. Prosimy jednak o cierpliwość, ponieważ wniosków jest bardzo dużo. Trzy miesiące to tylko 90 dni, a w tej chwili wpłynęło 639 wniosków. Łatwo policzyć ile decyzji dziennie muszą wydać pracownicy. To duża odpowiedzialność i presja czasu. Nie mniej rozumiemy potrzeby mieszkańców i zależy nam na tym, by decyzje były wydane jak najszybciej – informuje Monika Sobierajewska,rzecznik UMIG Chorzele. Program „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele jest obsługiwany przez dwóch pracowników i jedną osobę w zakresie pomocy administracyjnej.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB