Czwartek, 13 grudnia 2018. Imieniny Dalidy, Juliusza, Łucji

Czy burmistrz wyda decyzję?

2016-08-14 08:00:00 (ost. akt: 2016-08-12 11:59:40)

Podziel się:

Sprawy budowy zbiornika retencyjnego na rzece Węgierce w Przasnyszu ciąg dalszy. Starostwo, zgodnie z zapowiedzią, będzie starało się o wydanie decyzji budowlanej dla przedsięwzięcia. Dokumenty rozpoczynające ten proces trafiły do Urzędu Miasta w Przasnyszu, ale były niekompletne. Starostwo uzupełniło dokumentację i czeka na decyzję.

Burmistrz Przasnysza wezwał inwestora, czyli starostwo do skompletowania w terminie 7 dni wniosku o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji, czyli budowy zbiornika retencyjnego w obszarze Miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz. Starostwo uzupełniło materiały do wniosku (mapy i krótką charakterystykę) i przesłało je do urzędu w terminie. Złożenie przez inwestora (starostwo) kompletnego wniosku wszczyna postępowanie, a na burmistrzu ciąży obowiązek przeprowadzenia odpowiedniego postępowania dowodowego, wynikającego z przepisów zawartych w ustawie, sporządzenia projektu decyzji i uzyskaniu uzgodnień.

Czy w Przasnyszu są tereny pod taką inwestycję?
W 2014 roku w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysza został wskazany teren pod zbiornik retencyjny w zachodniej części miasta, pomiędzy ulicami Marsz. J. Piłsudskiego a Zawodzie w kierunku miejscowości Klewki. Czyli w zupełnie innym miejscu niż wnioskuje starostwo.
- Miasto Przasnysz i miasto Chorzele rozpatrują nasze wnioski o wydanie decyzji celu publicznego na budowę zbiorników retencyjnych w Przasnyszu i w Chorzelach. Mamy nadzieję, że rywalizacja miast, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, będzie sprzyjać sprawności wydania obu decyzji przez odpowiednich burmistrzów – komentuje Zeon Szczepankowski, starosta przasnyski.

Powstaną dwa zbiorniki?
Dodaje, że z punktu widzenia powiatu najbardziej korzystne byłoby złożenie ostatecznego wniosku o pieniądze unijne na dwa zbiorniki, co pozwoliłoby spełnić zapisy regulaminu konkursu. Jak się bowiem okazuje, w konkursie pierwszeństwo będą miały wnioski o wartości powyżej 10 mln euro. Żaden ze zbiorników pojedynczo nie osiągnie takiej wartości.
- Będziemy też dążyć do podpisania porozumienia o współpracy, choćby w tym wąskim zakresie, obu miast, a także samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Zapewne nie będzie to łatwe, ale zadanie jest warte wszelkich ustępstw, bo oba miasta mogą w sposób diametralny poprawić swoją atrakcyjność i bezpieczeństwo hydrologiczne – mówi Zenon Szczepankowski, starosta przasnyski.

Zapisy umożliwiają budowę
Jeśli wziąć pod uwagę Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „BŁONIE” przyjęty przez Radę Miejską, w którym starostwo chce ulokować zbiornik, może się to udać. Zapisy tego dokumentu umożliwiają bowiem budowę urządzeń melioracyjnych, małej retencji i urządzeń przeciwpowodziowych na terenach rolnych, terenach zieleni łęgowej i niskiej doliny rzeki Węgierki. Problemem jest druga część terenu, która znajduje się już poza miejscowym planem zagospodarowania „Błonie”.
- Pozostała część terenu znajduje się w obszarze gruntów należących do Gminy Przasnysz, czyli burmistrz nie ma możliwości wydawania decyzji na tym terenie, tylko wójt Gminy Przasnysz – informuje Waldemar Trochimiuk, burmistrz Przasnysza.

Burmistrz: „będę rozmawiał z radnymi”
Jeżeli inwestycja będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, po zakończeniu postępowania administracyjnego burmistrz wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji.
Informuję wszystkich jednoznacznie, zrobię wszystko, żeby wydać decyzję pozytywną. Decyzja ta będzie podstawą do przejścia do kolejnego II etapu inwestycyjnego, czyli postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę. Organem kompetentnym będzie wówczas Starostwo Powiatowe w Przasnyszu – dodaje Burmistrz.
Burmistrz zapowiedział, że jeszcze przed podjęciem decyzji będzie rozmawiał w tej sprawie z radnymi.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB