Sobota, 25 maja 2019. Imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Nagonka na bobry

2017-01-14 15:00:00 (ost. akt: 2017-01-13 10:01:45)

Podziel się:

Bobry wyrządzają szkody na niespotykaną dotąd skalę. Mieszkańcy gminy Krzynowłoga Mała skarżą się na działalność tych zwierząt. Występują częściej o odszkodowania. Zwierzęta nadmiernie się rozprzestrzeniły. Rolnicy biją na alarm. Przedstawiciele władz wydali zarządzenia pozwalające na płoszenie i odstrzał bobrów.

Osoby posiadające gospodarstwa rolne, leśne i rybackie mogą ubiegać się o odszkodowania za straty wyrządzone przez bobry. Za szkody te odpowiada Skarb Państwa, w którego imieniu działa Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry może uzyskać każdy, kto w wyniku działalności bobrów poniósł straty w ich mieniu. W tym celu należy wypełnić wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry i wysłać na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Po przyjęciu wniosku, przeprowadzane są oględziny przez pracowników RDOŚ mające na celu zweryfikowanie powstałych szkód i ich policzenie. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku na gruntach wnioskodawcy wykonywane jest oszacowanie.

Zezwolenie na odstrzał

Po ustaleniu kwoty zaistniałej szkody, która jest wskazana w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę, następuje wypłata odszkodowań przez RDOŚ w miarę posiadania środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe cele.
-W urzędzie udostępniamy stosowny wniosek o odszkodowania za straty wyrządzone przez bobry. Zezwolenie na odstrzał redukcyjny bobrów może być wydawane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska na wniosek, który powinien zawierać. Jednocześnie w przypadku szkód wyrządzonych przez bobry należy opisać powstałe szkody oraz scharakteryzować możliwe zagrożenia mogące powstać lub powstałe w wyniku zaistniałych szkód. Opisać miejsce wystąpienia szkód (np. nr działek lub działki, miejscowość, gmina, powiat). Dodatkowo należy opisać działania alternatywne, jakie były wykonywane przed wystąpieniem o zgodę na redukcję populacji bobrów – mówi Jerzy Humięcki, wójy gminy Krzynowłoga Mała.

Oględziny na miejscu

Ponadto przed wydaniem zezwolenia pracownicy RDOŚ przeprowadzają oględziny w terenie celem zweryfikowania zasadności wnioskowanego odstrzału.
Podejmowane działania nie zmniejszały znacząco wielkości szkód. Okazuje się, że jest na to szansa. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał 4 zarządzenia uchylające pewne zakazy w stosunku do bobra europejskiego. Wśród powodów decyzji wymienia się: lawino rosnącą liczbę szkód wyrządzanych przez bobry oraz wysokość odszkodowań wypłacanych przez Skarb Państwa. Przez ostatnie 6 lat wartość wypłaconych odszkodowań na Mazowszu wzrosła blisko 7-krotnie, a liczba zgłoszeń ponad 4-krotnie. W 2015 r. RDOŚ po analizie 1215 zgłoszeń wypłaciła odszkodowania na ponad 5,86 mln zł. W 2009 r. wypłacono nieco ponad 855 tys. zł (297 zgłoszeń).

640 bobrów do odstrzału

Populacja bobra nadmiernie rozwinęła się (około 17 000 osobników). Nowe zarządzenia (weszły w życie 10 listopada) pozwalają na płoszenie, niepokojenie i zabicie 640 bobrów w wyznaczonych miejscach na Mazowszu. Chodzi o rejony, gdzie bobry powodują znaczące szkody. Wiąże się to z niszczeniem upraw, sadów, dróg, nasypów kolejowych i mostów. Stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa. Dotychczasowe działania zaradcze okazały się nieskuteczne.

Specjalnie wytypowane koła łowieckie mogą dokonywać odstarzału przez całą dobę w okresie od 1 października do 28 lutego. Zarządzenia będą realizowane do 28 lutego, co jest związane z okresem rozrodczym gatunku. RDOŚ ocenia, że odstrzał, który ma być realizowany w ciągu 3 lat, nie zagrozi przetrwaniu gatunku. Na poszczególne rejony przewidziano 3–letnie limity.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentowanie wyłączone

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB