Poniedziałek, 27 maja 2019. Imieniny Amandy, Jana, Juliana

Nowe opłaty za śmieci w gminie Czernice Borowe. Nowy odbiorca

2017-03-16 13:38:32 (ost. akt: 2017-03-16 13:40:36)

Podziel się:

Rada Gminy Czernice Borowe podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty

Konieczność zmiany niniejszej uchwały podyktowana jest nie wystarczającym pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nowym wykonawcą została firma Błysk- Bis z Makowa Mazowieckiego, z którą podpisana została umowa na okres dwóch lat. Nastąpił wzrost kosztów w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców Gminy Czernice Borowe w wysokości 274 800,00 zł. Oferta przetargowa jest wyższa od możliwości jakie dają wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości, pomniejszone o pozostałe koszty systemu, a których nie można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych ustawą. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości.

Od dnia 01 kwietnia 2017r. będą obowiązywać stawki opłat za odpady komunalne obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj.:

- stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

14,00 zł – od osoby, jeżeli na danej nieruchomości zamieszkuje do 5 osób włącznie,
2,00 zł - od każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

7,00 zł - od osoby, jeżeli na danej nieruchomości zamieszkuje do 5 osób włącznie,
1,00 zł - od każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych do deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Czernice Borowe.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB