Piątek, 23 sierpnia 2019. Imieniny Apolinarego, Miły, Róży

Rekordzista z milionowym przychodem. Ile zarobili samorządowcy?

2018-07-18 11:20:00 (ost. akt: 2018-07-19 14:51:40)

Podziel się:

Powiat\\\ Opublikowano już wszystkie oświadczenia majątkowe samorządowców powiatu przasnyskiego za 2017 rok. Ile zarobili włodarze, a ile ich zastępcy? Rekordzista miał prawie 1 milion zł przychodu!

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowane zostały już większości oświadczeń majątkowych o stanie majątku na koniec 2017 roku naszych włodarzy oraz radnych zarówno ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, miasta Przasnysz oraz gmin podległych powiatowi. Postanowiliśmy przyjrzeć się tym dokumentom dotyczących wójtów oraz przewodniczących rad. Wynotowaliśmy z nich kilka danych, które dotyczą posiadanych oszczędności, papierów wartościowych, nieruchomości, dochodów, samochodów oraz majątku ruchomego, a także ich zaciągnięte kredyty i pożyczki.
Pobory naszych samorządowców są uzależnione od wielu dodatków, które mogą powiększyć wynagrodzenie. Jest to dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny i specjalny. Wójtowi oraz burmistrzowi przysługuje też nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę czy też rentę z tytułu niezdolności do pracy. Co oznacza, że jeśli włodarz osiągnął wiek emerytalny może pobierać zarówno swoja pensję, jak i emeryturę.
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Wzrasta on o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do momentu osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Nagrodę jubileuszową można uzyskać po 20 latach pracy, w wysokości 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, zaś po przepracowaniu 45 lat nagroda jubileuszowa wynosi 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.
Tutaj warto dodać, że do otrzymania dodatków wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, czyli jeśli dana osoba dopiero została wójtem czy burmistrzem, a ma już wypracowany odpowiedni staż, to nabiera ona uprawnień do dodatku za wieloletnią pracę.

Miasto Przasnysz

Waldemar Trochimiuk – Burmistrz Miasta Przasnysz

Przasnyski burmistrz na swoim koncie zgromadził 90 tys. złotych, jest to współwłasność z małżonką. Posiada także dom o powierzchni 150,88 m² o wartości 400 tys. złotych. Jest to współwłasność z małżonką, działkę budowlaną o powierzchni 1762 m² nabytą od Skarbu Państwa w 2006 roku za kwotę 29414,20 złotych. Dochód Waldemara Trochimiuka z tytułu zatrudnienia – 179 401,13 zł, jego dochód z tytuły emerytury – 87 241,76 zł oraz dochód z działalności wykonywanej osobiście – 3 440,00 zł. Ma on dwa samochody: toyotę auris z 2008 roku i opla vectrę z 2006 roku, których współwłaścicielami są jego dzieci. Nasz włodarz spłaca kredyt hipoteczny na budowę domu na kwotę 242 766,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 rok wynosi 140 tysięcy złotych.

Piotr Jeronim – przewodniczący Rady Miasta Przasnysz

Przewodniczący Rady Miasta Przasnysz z zawodu jest nauczycielem. Na swoim koncie posiada 106 293,97 złotych. Jest to współwłasność z żoną. Posiada dom o powierzchni 62 m² o wartości 70 tys. złotych i mieszkanie o powierzchni 65 m² o wartości 200 tysięcy złotych, udział w działce i innych nieruchomościach. Ich wartość to około 120 tys. złotych, które są współwłasnością. Radny otrzymał wynagrodzenie za pracę w przasnyskim gimnazjum w kwocie 39 989,43 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 – 15 422,70 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 – 19 794,70 zł , dochód z diety radnego wyniósł 24 131,37 zł. Przewodniczący ma dwa samochody: vw passat z 2003 roku i citroen C4 z 2007 roku (współwłasność z małżonką) oraz motocykl suzuki DL650 V strom.


Wiesława Helwak – wiceburmistrz Miasta Przasnysz

Jako najważniejsza kobieta w Urzędzie Miasta Przasnysz i prawa ręka burmistrza na swoim koncie zgromadziła 30 tys. złotych. Posiada dom o powierzchni 150 m² o wartości 300 tys. zł oraz działkę z budynkami gospodarczymi o wartości 100 tys. złotych. W roku 2017 otrzymała wynagrodzenie za prace z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta w Przasnyszu w kwocie 188 171,75 złotych, czyli o ponad 8 tys więcej od Waldemara Trochimiuka.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski

Przasnyski starosta na swoim koncie zgromadził 98 tys. zł jako współwłasność ze swoją żoną. Posiada wraz z małżonką dom o powierzchni 308,11 m² o wartości 490 tys. złotych i działkę budowlaną o powierzchni 678 m² o wartości 15 tys. zł. W 2017 roku uzyskał dochód z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu w kwocie 155 873,28 zł. Ma on także samochód osobowy Alfa Romeo z 1984 roku o wartości 10 tys. zł. Jest to współwłasność małżeńska. Do spłaty kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku pozostało mu 113 268,29 złotych.

Jarosław Antoni Tybuchowski – wicestarosta przasnyski

Wicestarosta zgromadził 12 tys. zł środków pieniężnych wraz ze swoją małżonką. Posiada wraz z żoną dom o powierzchni 170 m² o wartości 200 tys zł i budynki gospodarcze oraz działki o wartości około 45 tys. złotych, które są także współwłasnością małżeńską. Z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu w roku 2017 otrzymał wynagrodzenie w kwocie 154 932,00 zł oraz emeryturę częściową w kwocie 21 979,00 złotych. Posiada zobowiązania pieniężne w formie kredytów w kwocie ponad 170 tys. zł.

Marek Walędziak – przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego

Radny zgromadził około 55 tys w walucie polskiej oraz 1 150 w dolarach amerykańskich. Posiada dom o powierzchni 128,04 m² o wartości 178 tys. zł oraz działki o wartości ponad 40 tys. zł, będące współwłasnością małżeńską. Z tytułu zatrudnienia w 2017 roku osiągnął dochód w wysokości 75 929,58 zł oraz z tytułu pobieranych diet radnego kwotę 21 756,96. Jego zadłużenie na dzień 31.12.2017 wyniosło 116 158,21 zł.

Gmina Jednorożec

Krzysztof Stancel – wójt gminy Jednorożec

Wójt gminy Jednorożec posiada 37 841,72 zł środków pieniężnych zgromadzonych na koncie, a także dom o powierzchni 160 m² o wartości 180 tys. zł i drugi dom o powierzchni 114 m² o wartości 50 tys. złotych. Dodatkowo posiada on gospodarstwo hodowlane o wartości 120 tys. zł. Z tego tytułu w roku 2017 osiągnął przychód w kwocie 5 tys zł i dochód w kwocie 4 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Jednorożec otrzymał 138 686,69 złotych oraz z tytułu emerytury 21 343,20 złotych.

Janusz Mizerek – przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

Radny zgromadził 3 tys złotych. Jest członkiem zarządu spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Jego udziały wynoszą 25 tys. zł. Z tego tytułu w roku 2017 nie uzyskał żadnego dochodu. Jego wynagrodzenie za pracę wyniosło 23 486,39 zł, a dieta radnego 15 899,08 złotych. Posiada także kredyt w wysokości 21 637,12 na dzień 31.12.2017 r.

Gmina Krzynowłoga Mała

Jerzy Humięcki – wójt gminy Krzynowłoga Mała

Włodarz gminy Krzynowłoga Mała zgromadził na koncie 40 tys. złotych. Posiada gospodarstwo rolne, z którego w roku 2017 osiągnął przychód w kwocie 30 tys. zł i dochód w kwocie 7 300,00 zł. Posiada on także wraz ze swoją małżonką działkę rekreacyjną o wartości 20 tys. złotych i działkę z pawilonem handlowym. Jego dochód z tytułu zatrudnienia w urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała wyniósł 116 734,70 złotych. Wójt ma dwa samochody, peugeot partner z 2004 roku i peugeot partner z 2016 roku oraz kredyt gotówkowy, którego zadłużenie na dzień 31.12.2017 rok wyniosło 23 261,92zł.

Bogdan Stryjewski – przewodniczący Rady Gminy Krzynowłoga Mała

Radny nie zgromadził środków pieniężnych. Posiada dom o powierzchni 90 m² o wartości 50 tys. zł i mieszkanie o powierzchni 21 m² o wartości 130 tys. zł, a także gospodarstwo rolne, którego wartość opiewa na 250 tys. zł. Wszystko jest współwłasnością małżeńską. Z gospodarstwa rolnego osiągnął przychód w kwocie 130 tys. zł i dochód w kwocie 65 tys. zł, w tym dopłaty bezpośrednie w kwocie 18 511 zł i premia zalesieniowa 5 810 złotych. Dieta przewodniczącego Rady gminy Krzynowłoga Mała w roku 2017 wyniosła 13 833 zł.

Gmina Przasnysz

Grażyna Wróblewska – wójt gminy Przasnysz

Pani wójt zgromadziła na koncie 21 500,00 złotych. Posiada dom o powierzchni 200 m² o wartości 120 tys. złotych oraz gospodarstwo rolne o wartości 400 tys. złotych. Jest to w ½ współwłasność z córką, w ¼ spadek i w ¼ darowizna. Z gospodarstwa rolnego osiągnęła przychód w kwocie 48 tys. zł i dochód 24 tys. zł wraz ze swoja córką. Z tytułu zatrudnienia w urzędzie gminy w Przasnyszu w roku 2017 otrzymała 132 250,64 zł i zatrudnienia w LGD „Północne Mazowsze” dietę w kwocie 600 zł. Składniki mienia ruchomego to samochód osobowy marki opel meriva z 2009 roku o wartości 15 tys. zł.

Andrzej Sekuna – przewodniczący Rady Gminy Przasnysza

Radny zgromadził 22 tys. złotych. Posiada dom o powierzchni 207,55 m² o wartości 22 tys. zł oraz gospodarstwo roślinne o wartości 75 tys. złotych, które jest współwłasnością małżeńską. Z tego tytułu w 2017 roku osiągnął przychód w kwocie 6 tys. zł i dochód w wysokości 5 tys. złotych, w tym 1 404,25 dopłat. Z tytułu zatrudnienia w uzyskał 83 954,09 złotych. Jego dieta radnego wyniosła 15 836,43 złote,
natomiast ze sprzedaży działki osiągnął przychód o wartości 50 tys. złotych. Jego zadłużenie bankowe wyniosło na dzień 31.12.2017 rok 23 174,18 złotych.

Gmina Czernice Borowe

Wojciech Marek Brzeziński – wójt gminy Czernice Borowe

Włodarz na koniec 2017 roku posiadał wraz ze swoja małżonką 31 tys. zł wolnych środków pieniężnych. Posiada dom o powierzchni 150 m² o wartości 150 tys. zł oraz gospodarstwo indywidualne o wartości 300 tys. złotych, które jest współwłasnością małżeńską. Z tego tytułu w 2017 roku osiągnął przychód w kwocie 6 tys. zł i dochód w wysokości 3 tys. złotych. Z tytułu zatrudnienia w urzędzie uzyskał 131 079,96 złotych. Składniki mienia ruchomego to samochód osobowy marki vw touran z 2005 roku oraz kombajn do porzeczek. Posiada kredyty bankowe w kwocie ponad 170 tys. zł.

Jacek Bartołd – przewodniczący Rady Gminy Czernice Borowe

Przewodniczący na koniec 2017 roku posiadał 359 500,00 złotych środków pieniężnych. Posiada dom o powierzchni 250 m² o wartości 160 tys. zł, mieszkanie o powierzchni 53 m² o wartości 391 tys. złotych oraz gospodarstwo rodzinne o wartości 2 900 000 złotych złotych. Z tego tytułu w 2017 roku osiągnął przychód w kwocie 945 500 zł i dochód w wysokości 104 tys. złotych. Z tytułu dopłaty obszarowej otrzymał 66 035 złotych i diety radnego 13 200 złotych. Posiada on także ciągniki rolnicze John Deere z 2010 roku, ciągnik Deutz Fahr Agrosun z 2000 roku oraz dwa samochody osobowe citroen C5 z 2007 roku i mazda 6 z 2016 roku, kombajn, beczkę asenizacyjną z 2015 roku i opryskiwacz polowy, także z 2015 roku. Posiada kredyty bankowe w kwocie ponad 500 tys. złotych.

Gmina Krasne

Michał Szczepański – wójt gminy Krasne

Wójt na koniec 2017 roku zgromadził na koncie 80 tys. złotych wraz ze swoją żoną. Z tytułu zatrudnienia w urzędzie gminy uzyskał 122 593,98 złotych. Posiada samochód marki hyundai J30 z 2007 roku.

Jarosław Falkowski – przewodniczący Rady Gminy Krasne

Radny zgromadził na koncie oszczędnościowym wraz z żoną 42 tys. złotych. Jest on współużytkownikiem domu o powierzchni 120 m² o wartości 300 tys. zł. Jego dieta przewodniczącego Rady Gminy Krasne wyniosła 14 400 złotych, a zadłużenie bankowe wyniosło na dzień 31.12.2017 rok 10 700 złotych.

Miasto i Gmina Chorzele

Beata Szczepankowska – burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Pani burmistrz zaoszczędziła na koniec 2017 roku 30 tys. złotych. Posiada wraz z mężem dom o powierzchni 308,11 m² i wartości 490 tys. złotych i działkę budowlana o powierzchni 678 m² o wartości 15 tys. zł. W 2017 roku uzyskał dochód z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele w kwocie 156 947,63 zł. I emerytury 8051,91 złotych. Ma on także samochód osobowy alfa romeo z 1984 roku o wartości 10 tys. zł. Jest to współwłasność małżeńska.

Krzysztof Milewski – przewodniczący Rady Gminy i Miasta Chorzele

Radny zgromadził 175 816,43 złotych. Posiada dom o powierzchni 260 m² o wartości 500 tys. zł oraz mieszkanie o powierzchni 43,57 m² o wartości ponad 150 tys. złotych. Posiada on także wraz ze swoją żoną gospodarstwo rolne o wartości 300 tys. złotych i dwie działki o wartości 90 tys. złotych.. Z tego tytułu nie osiągnął żadnego dochodu. Z tytułu zatrudnienia w uzyskał 102 783,18 złotych. Jego dieta przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Chorzele wyniosła 16 104,84 złote. Ma samochód marki hyudai IX35 z roku 2014.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB