Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ROZUMIEM

Reklama

Slider

Dr Andrzej Biały z zaproszeniem do wykładów na Uniwersytecie w Grodnie

Przasnyszanin dr Andrzej Biały otrzymał zaproszenie do przeprowadzenia wykładów dla studentów na Uniwersytecie w Grodnie oraz dla Wspólnoty Polskiej i Uniwersytetu III Wieku. W środowisku naukowym zajmującym się tą tematyką historyczną, to wyróżnienie.

 

Trzeba też dodatkowo wskazać, że pomimo trwającej epidemii, naukowiec utrzymuje kontakty z ośrodkami naukowymi na Białorusi. Niedawno otrzymał on informację o publikacjach jego artykułów naukowych w tamtejszym piśmiennictwie naukowym. Na Uniwersytecie w Grodnie im. Janki Kupały w czasopiśmie naukowym„Беларусь в контэксце еўрапейскай гісторыі асоба грамадства дзяржава” .  (Białoruś w kontekście europejskiej historii : człowiek , społeczeństwo, państwo  ukazał się artykuł dr Andrzej Białego pod tytułem „Polacy a polityka oświatowa Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939” . Natomiast na Uniwersytecie w Brześciu im. A.S. Puszkina w czasopiśmie naukowym „Вучоныя запіска Брэсцкага ўніверсітэта ”. (Artykuły Naukowe Uniwersytetu w Brześciu ) ukazał się kolejny artykuł ,, Kodeks rolny Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z 1925 r. w tłumaczeniu i objaśnieniu Stefana Heltmana ‘’. Działalność naukowa przasnyszanina ukazuje i polaryzuje w społeczeństwie polskim nasza historię na Kresach Rzeczpospolitej Obojga Narodów . Publikowane artykuły w czasopismach białoruskich i polskich a także ostatnio udostępniona do darmowego pobrania w Internecie rozprawa „Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939” , cieszą się zainteresowaniem obu społeczeństw. Wyrazem tego jest zaproszenie przasnyszanina do wygłoszenia wykładów, o których wspominano wyżej.

IP, UMP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama

Slider