Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ROZUMIEM

Reklama

Slider

Pierwsze szczepionki już w Przasnyszu. Pierwsi szczepili się pracownicy naszego szpitala

Z Grzegorzem Magnuszewski, dyrektorem szpitala im. dr. W. Oczko w Przasnyszu rozmawiamy o szczepionkach przeciw COVID – 19, terminach szczepień w naszym powiecie oraz o IV etapach [od 0 do III – przyp.red] szczepień. Dyrektor wyjaśnia m.in.: jak wygląda sam proces szczepienia.
– Kiedy rozpoczną się szczepienia na covid – 19  w powiecie przasnyskim?
– Dzisiaj [środa , 30 grudnia – przyp.red.] około godziny 8:00 dotarła pierwsza dostawa szczepionek do SP ZZOZ w Przasnyszu (75 dawek), tym samym od godziny 10:00 rozpoczęliśmy w placówce akcję szczepienia pracowników.
Proces realizacji szczepień w punkcie szczepień SP ZZOZ w Przasnyszu będzie przebiegał zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Szczepień przeciw COyID-19 (grudzień, 2020r.)
– Jak będzie wyglądał proces szczepienia?
– Szczepionki podawane są domięśniowo, a schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek w odstępie 3 – 4 tygodni w zależności od rodzaju szczepionki. Pełna ochrona pojawia się po 7 dniach od podania ostatniej dawki szczepionki. By szczepionka była skuteczna, konieczne jest przyjęcie dwóch dawek.
Wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, aby zidentyfikować ewentualne przeciwwskazania oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów medycznych i niepożądanych odczynów poszczepiennych. Do realizacji tego celu zostanie wykorzystany przesiewowy kwestionariusz kwalifikacyjny do szczepienia przeciw COVID-19, który będzie wypełniany przez pacjenta. Kwestionariusz ten będzie wykorzystany przez lekarza w czasie procesu kwalifikacji pacjenta do szczepienia przeciw COVID-19.
– Jak należy przygotować się do szczepienia?
– Szczepienia przeciw COVID-19 będą realizowane z zastosowaniem ogólnych zasad dotyczących realizacji szczepień, z zastrzeżeniem, że szczepienia przeciwko COVID-19 należy wykonać z zachowaniem 2-tygodniowego odstępu od innych szczepień, aby uniknąć ewentualnego nałożenia się niepożądanych odczynów poszczepiennych. Ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej jest najwyższe w krótkim czasie po podaniu szczepionki, stąd też osoba zaszczepiona będzie poddana obserwacji do 15 min z możliwością jej wydłużenia, jeżeli są takie wskazania. Przeciwwskazaniem do szczepienia jest reakcja anafilaktyczna, która wystąpiła w przeszłości po podaniu leku, szczepionki lub pokarmu, w tym ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Podanie szczepionki należy odroczyć w przypadku wystąpienia ostrego przebiegu choroby z gorączką lub zaostrzenia choroby przewlekłej. Dodatkowo, szczepienia będą realizowane z zachowaniem obowiązujących zasad przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (tj.: zachowanie dystansu pomiędzy osobami znajdującymi się w punkcie/poczekalni, dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa, dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń).
– Jak będą wyglądały szczepienia ozdrowieńców?
– Eksperci zakładają, że również ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić. Dodatni wynik na obecność przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. W dniu przygotowania strategii w rekomendacjach Komitetów Doradczych ds. Szczepień w Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie dopuszczono do realizacji programu szczepień przeciw COVID-19 szczepionkę mRNA firmy Pfizer/BioNTech, wskazano że: Przebycie COVID-19 nie jest przeciwwskazaniem do szczepień przeciw COVID-19. Kwalifikacja do szczepienia przeciw COVID-19 nie wymaga wcześniejszej oceny poziomu przeciwciał przeciw SARS-CoV-2. Dodatni wynik poziomu przeciwciał nie stanowi przeciwwskazania do szczepień przeciw COVID-19. Nie zaleca się szczepienia w trakcie leczenia immunosupresyjnego, z uwagi na to, że nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów. Nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży i karmienia piersią, z uwagi na to, że nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów.
– Kto w pierwszej kolejności będzie szczepiony?
– Proces produkcji oraz dystrybucji szczepionek będzie stopniowy, dlatego szczepienie społeczeństwa będzie również przebiegać etapowo. W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID19 /grudzień 2020r./ ustalono następujące grupy priorytetowe, które mają zostać zaszczepione w każdym z etapów:
Etap 0: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W ramach szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia możliwość zaszczepienia się otrzymają osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych.
Etap 1: pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno – opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczyciele.
Etap II: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko
ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyk i leczenia, wymagającego wielokrotnego
lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia; osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.
Etap III: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.
– Gdzie będą dokonywane szczepienia mieszkańców naszego powiatu?
–  Aktualnie, lista dostępnych punktów szczepień jest w opracowaniu i zostanie opublikowana na stronie internetowej MOW NFZ, po weryfikacji zgłoszeń, które zostały złożone przez wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w Narodowym Programie Szczepień.
– Kiedy rozpoczną się szczepienia na Covid-19 w powiecie przasnyskim?
–    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu został wyznaczony jako tzw. „szpital węzłowy” do zorganizowania punktu szczepień przeciwko COVID-19 dla własnego personelu jak również medyków i pracowników administracyjno-technicznych innych placówek medycznych oraz aptek. Szczepienia osób uprawnionych w tzw. okresie O rozpoczęliśmy 30.12.2020r. Termin składania deklaracji dotyczących gotowości do zaszczepienia przeciwko COVID-19 dla w/w grupy osób przedłużono do 14.01.2021r. Terminy oraz szczegółowe zasady realizacji szczepień w SP ZZOZ w Przasnyszu dla pozostałych grup będą na bieżąco publikowane i podawane do wiadomości publicznej. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez organy państwowe, proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się prawdopodobnie już 15 stycznia 2021r. Szczegółowe informacje przekazywane są poprzez strony: gov.pl/szczepimysie; gov.pl/koronawirus.
– Ile szczepionek trafi do powiatu przasnyskiego?
– Zgodnie z instrukcją przyjęcia dostawy szczepionki – zamówienia składa się poprzez portal http://sds.mz.gov.pl. Celem właściwej realizacji zadania, Dyrektor Szpitala w Przasnyszu wyznaczył osobę odpowiedzialną za obsługę systemu IT w zakresie dystrybucji szczepionek (administratora systemu z poziomu szpitala węzłowego) oraz koordynatora punktu szczepień. Ilość zamawianych szczepionek uzależniona będzie od liczby osób zainteresowanych zaszczepieniem. Dzisiaj, około godziny 8:00 dotarła pierwsza dostawa szczepionek do SP ZZOZ w Przasnyszu (75 dawek).
Dziękuję za rozmowę
– Dziękuję również
Rozmawiał: WSZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama

Slider