Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ROZUMIEM

Reklama

Slider

Ranking dynamiki wzrostu samobójstw: Powiat przasnyski jest na 3 miejscu na Mazowszu

Z Franciszkiem Małeckim – Trzaskosiem, prezesem Instytutu Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego rozmawiamy o problemie samobójstw, który dotyczy również naszego powiatu. Z danych, jakie nasz rozmówca uzyskał z Komedy Głownej Policji wynika, że powiat przasnyski jest na trzecim miejscu pośród mazowieckich powiatów w rankingu dynamiki wzrostu samobójstw.
– Być może zacznę o bardzo prozaicznego pytania, dlaczego ludzie popełniają samobójstwa?
– Człowiek targa się na własne życie z powodu nie zrozumienia otaczających go ludzi i jednoczesnego nie zrozumienia jego przez tych ludzi.  Ma to miejsce gdy brakuje zdrowych – czyli opartych na zrozumieniu i cierpliwości oraz porozumieniu – interakcji.
– Czy wzrost tempa życia ludzkiego ma wpływ na ilość samobójstw?
– Wzrost tempa życia nie jest impulsem samym w sobie. Problem jest to, że człowiek, którego tempo przyśpiesza nie ma nikogo obok bo nikt z jego otoczenia za nim nie nadąża i nagle taki człowiek pozostawiony jest samym sobie. To tłumaczy dlaczego tylu wybitnych artystów, managerów targa się na własne życie. Problem jest to, że na skutek jakiś wydarzeń tempo życia człowieka gwałtownie spada. W tym momencie jego otoczenie nie zauważa potrzeby wyhamowania aby współtowarzyszyć w chwili słabości. To wyjaśnia dlaczego tylu
niedawno owdowiałych, tracących pracę, ofiar zgwałceń próbuje skrócić swoje życie.
  – Wiem, że dysponuje Pan statystykami związanymi z samobójstwami, które pozyskał Pan z Komendy Głównej Policji. Jak wygląda problem samobójstw na terenie powiatu przasnyskiego?
– Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego, którego jestem Prezesem od kilku lat zbiera i analizuje
dane dotyczące samobójstw z różnych źródeł. Skupmy się na danych jakie wydobyliśmy z Komendy Głównej Policji. Przy analizie procentowego poziomu wzrostu samobójstw w powiatach województwa mazowieckiego widzę coś niepokojącego. Otóż jeśli analizujemy poziom wzrostu samobójstw zakończonych zgonem w ujęciu rok do roku i porównujemy rok 2018 do 2018 okazuje się, że w powiecie przasnyskim ten wzrost wynosi aż 325 procent. To znaczy, że powiat przasnyski jest na
trzecim miejscu pośród mazowieckich powiatów w rankingu dynamiki wzrostu samobójstw. Na ponad 40 powiatów grodzkich i ziemskich w
województwie mazowieckim zaledwie w czterech wzrost przekroczył 100 procent a w połowie powiatów ilość samobójstw spadła w 2019 roku porównując go do roku 2018.
– Jaka jest,  według statystyk i Pańskich doświadczeń w tym zagadnieniu, skala problem samobójstw?
– W latach 2013-2019 na terenie powiatu przasnyskiego 55 osób zakończyło swoje życie w wypadku drogowym (łącznie: piesi,
pasażerowie i kierujący). W tym samym okresie czasu i też na terenie powiatu przasnyskiego tyle samo osób zakończyło swoje życie śmiercią samobójczą. Władze samorządowe robią wiele aby ograniczyć ilość wypadków – szczególnie tych śmiertelnych na
przasnyskich drogach. Czy tyle samo pieniędzy, energii, czasu poświęcają aby zmniejszyć lawinę samobójstw w powiecie? Każdy z
czytelników sam na to pytanie odpowie – ja tylko dodam, ze w 2018 było o 33 procent więcej zamachów samobójczych niż w 2017 a jak wspomniałem pytanie wyżej w 2019 śmiercią samobójczą zabiło aż 325 procent osób więcej niż w roku 2018. Rok 2019 był najtragiczniejszym od 2013 roku jeśli chodzi o ilość samobójstw w powiecie przasnyskim.
 – Istnieje przekonanie, że jeżeli osoba już raz próbowała pozbawić się  życia nie spocznie, dopóki tego ie zrobi. Czy zatem istnieje  możliwość  pobiegania takim tragediom?
– To prawda, że pierwsza próba samobójcza zazwyczaj nie jest próbą skuteczną. Czy można pomóc? Owszem ale to wymagało by aby komuś z samorządowych decydentów się chciało bo obowiązku nie ma. Zmierzam do tego, że gdy Straż Gmina/Miejska lub Policja znajdzie kolejny raz pod murkiem lub na ławce nietrzeźwego obywatele to taka informacja może trafić do gminnego/miejskiego zespołu interdyscyplinarnego. Jego członkowie to policjanci, pracownicy instytucji pomocy społecznej i placówek oświatowych czasem lekarze. Ci ludzie mogą spróbować dotrzeć do tego pijaka gdy ten wytrzeźwieje. Taki pijaczyna dostanie ofertę skorzystania z terapii/odwyku. Tymczasem gdy karetka dowiezie samobójcę na szpitalny oddział ratunkowy to po opuszczeniu szpitala taki człowiek nie jest monitorowany przez żadną instytucję. Jest. jednak wyjątek od tej smutnej zasady. Gdy próbę samobójczą podejmie osadzony w dowolnej z jednostek penitencjarnych w Polsce wówczas taki człowiek dostaje status „osadzony zagrożony samobójstwem”. Taki status nakłada na Służbę Więzienną sporo wyzwań. Dobiera się cele z odpowiedzialnymi współosadzonymi, którzy są proszeni o
obserwowanie więźnia po próbie celem fizycznej interwencji w przypadku kolejnej próby. Wychowawcy psychologowie próbują dotrzeć do przyczyny samobójstwa. Na poziomie samorządowym należy tworzyć lokalne strategię przeciwdziałania kryzysom suicydalnym [myśli samobójcze lub tendencje samobójcze -przyp.red.]Trzeba zacząć od programu szkoleń dla nauczycieli i pracowników instytucji pomocy społecznej.
Rozmawiał:WSZ
Franciszek Małecki-Trzaskoś to neuropsycholog oraz antropolog. Ma piętnastoletnie doświadczenie
trenerskie w prowadzeniu szkoleń z zakresu  psychopatologii i relacji społecznych w instytucjach pomocy społecznej i sądach. Jest też prezesem zarządu Instytutu Badań i Analiz Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego.W latach 2017-2019, w kameralnych szkoleniach prowadzonych przez Franciszka
Małeckiego-Trzaskosia, brało udział ponad 4000 pracowników wymiaru sprawiedliwości, administracji zespolonej oraz instytucji pomocy społecznej a także placówek oświatowych  i publicznych służb zatrudnienia.
Franciszek Małecki-Trzaskoś to autor kampanii społecznej pod nazwą  „Nasze dzieci w sieci”. Wzięli w niej udział znani artyści.  Dzięki jego działaniom udało się w Gdańsku rozwiązać promem prostytuowania się dzieci na dworcu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama

Slider