piątek, 22 września, 2023
Aktualności

Aneks dotyczący budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz podpisany

Projekt budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, którego jednym z partnerów jest Powiat Przasnyski, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Kolej+. Wsparcie wyniesie 85 % kosztów inwestycji. Samorząd Województwa Mazowieckiego wyłoży na ten cel 24,5 mln zł. Drugie tyle pokryje pozostałe 17 samorządów. Podział ten określi aneks. Dziś podpisało go 18 partnerów, w tym marszałek Adam Struzik. Powiat Przasnyski reprezentowali: Wicestarosta Waldemar Trochimiuk, Etatowy Członek Zarządu Paweł Mostowy i Skarbnik Powiatu Beata Czaplicka.

Przypomnijmy, że 23 listopada 2021 roku przedstawiciele 18 samorządów podpisali Umowę o Partnerstwie budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. Była ona jednym z dokumentów aplikacyjnych w ramach drugiego etapu naboru projektów do Programu Kolej+. 22 kwietnia 2022 roku Lider projektu Miasto i Gmina Serock zostały poinformowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania. Obejmie ono studium projektowo-techniczne wraz z wykupem nieruchomości, którego wartość oszacowana została na kwotę ponad 306 mln zł.
Wsparcie z programu Kolej+ pokryje 85 %. kosztów inwestycji. Zgodnie z wymaganiami programu Kolej+, samorządy zgłaszające projekt powinny pokryć co najmniej 15%. jego wartości, czyli 45,9 mln zł. Szczegółowe zasady współfinansowania projektu przez poszczególnych Partnerów i Lidera określać będzie aneks do umowy partnerstwa. Całkowita wartość inwestycji to 2,1 mld zł.
Partnerami projektu są gminy: Pokrzywnica, Winnica, Karniewo, Szelków, Płoniawy Bramura, Krasne, Przasnysz, Wieliszew, Nieporęt, miasta: Maków Mazowiecki, Pułtusk, Przasnysz, powiaty: legionowski, pułtuski, makowski, przasnyski. A także samorząd województwa mazowieckiego – zarząd zadeklarował dofinansowanie w wysokości 24,5 mln zł oraz uruchomienie 14 par pociągów na linii Zegrze-Przasnysz przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji.
Kolejnym etapem realizacji Projektu będzie zawarcie umowy pomiędzy Liderem Projektu a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

IP, SPP
Fot. UMWM