Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie dla gminy Przasnysz

n
We wtorek, 4 maj, Gmina Przasnysz podpisała umowę na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, gmina Przasnysz złożyła wniosek na realizację powyższego Programu i w dniu 4 maja 20021r. podpisana została umowa na realizację. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
W czym pomoże asystent?
w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe)
w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
w załatwianiu spraw urzędowych,
w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).
Całkowita wartość programu to: 99 195,00 zł.
Dofinansowanie to: 99 195,00 zł.
IP, UGP, fot. UGP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *