sobota, 2 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z GminSzkoły

Będą kierować placówkami kolejne pięć lat

29 czerwca, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach – Hanna Wilga i dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach –  Krystyna Maluchnik otrzymały w Urzędzie Miasta i Gminy z rąk burmistrz Beaty Szczepankowskiej – powierzenia pełnienia swoich stanowisk na kolejne 5 lat.

Burmistrz Beata Szczepankowska mogła przeprowadzić konkursy na oba stanowiska dyrektorów, ale skorzystała z możliwości ich nie przeprowadzania.
Burmistrz, korzystając z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemów oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych obu Szkół i Związków Zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Przasnyszu oraz NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 1738 Pracowników Oświaty i Wychowania w Przasnyszu – wystąpiła z wnioskiem do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom na okres od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2026 roku.
Mazowiecki Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie obu wniosków burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, dzięki czemu możliwe było podpisanie i wręczenie paniom dyrektor stosownych zarządzeń przez burmistrz Beatę Szczepankowską.

IP, UMiGCh, Fot. UMiGCh