Blisko 2 mln zł dla Powiatu Przasnyskiego na modernizację drogi na terenach popegeerowskich

n
W ramach III naboru wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych, obejmującego samorządy popegeerowskie, Powiat Przasnyski pozyskał 1 999 000,00 zł na zakończenie kompleksowej przebudowy drogi 1208 W Gołymin Ośrodek – Łukowo – Mosaki – Krasne.

Transformacja polityczna i gospodarcza, jaka dokonała się w Polsce po upadku komunizmu, doprowadziła do powstania dużych różnic w dostępie do nowoczesnej infrastruktury, szczególnie na terenach wiejskich. Jest to najbardziej widoczne w niewielkich rolniczych gminach północnego Mazowsza, zamieszkiwanych dużej części przez byłych pracowników PGR-ów i ich rodziny. Główną barierą rozwoju tych terenów jest ciągle niewystarczająca infrastruktura drogowo – transportowa. Mieszkańcy miejscowości popegeerowskich muszą mieć możliwość dojazdu do stolicy powiatu. Ułatwiają im to powiatowe linie autobusowe dofinansowane ze środków rządowych, ale autobusy wymagają dobrych dróg, by bezpiecznie i na czas dowozić pasażerów.
Na terenie powiatu przasnyskiego największy PGR znajdował się w Krasnem. Dodatkowym elementem wpływającym na sytuację mieszkańców Krasnego była cukrownia w miejscowości Krasiniec. W trakcie przemian ustrojowych likwidacji uległ zarówno PGR jak i cukrownia. Powiat Przasnyski w celu umożliwienia mieszkańcom Krasnego, jak i przyległych miejscowości, komunikacji z większymi ośrodkami takimi jak Przasnysz i Ciechanów, przebudował i przebudowuje sieć drogową, dlatego zaplanował zakończenie (zrealizowanej już częściowo) przebudowy ciągu drogi 1208 W Gołymin Ośrodek – Łukowo – Mosaki – Krasne.
– To wspaniała wiadomość dla gminy Krasne i całego Powiatu. Pozyskane środki pozwolą na wykonanie inwestycji, o którą od dawna prosili nasi mieszkańcy. Te, jakże potrzebne, wsparcie finansowe Rządu RP zostało skierowane tam, gdzie jest najbardziej potrzebne – do terenów popegeerowskich, które najbardziej odczuły „brutalne” reformy czasu przemian ustrojowych. O ich mieszkańcach na wiele lat zapomniano, poświęcając się pogoni za mitycznym dobrobytem, którego beneficjentami stali się głównie przedstawiciele elit. Chciałbym także dodać, że aż dwa nasze wnioski uzyskały dofinansowanie z Programu. To efekt skutecznej polityki Zarządu Powiatu, ale też ciężkiej pracy zgranego zespołu urzędników Starostwa – skomentował wyniki naboru Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski.
Inwestycja pozwoli na podniesienie parametrów drogi do klasy „Z” na długości około 2,3 km do granicy powiatu makowskiego. Przebudowana ulica uzyska jezdnię o wymaganej przepisami szerokości i pobocza z kruszywa łamanego. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi, zmodernizowane oświetlenie oraz udrożniony system odwodnienia.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-08-30. Przewidywana wartość inwestycji: 2.041.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 42.000,00 zł,
Procentowy udział własny Powiatu Przasnyskiego w realizacji inwestycji: 2,06 %. Kwota pozyskanych środków 1.999.000,00 zł.

IP, SPP

Zapisz się na darmową prenumeratę Kuriera Przasnyskiego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *