Budżet obywatelski powiatu przasnyskiego. Na co głosowali mieszkańcy?

opinion poll gdcfcc  scaled

W tegorocznej edycji do rozdysponowania była kwota 250 tys. złotych. Mieszkańcy zadecydowali, że do 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wykona łącznie 6 zadań, które zyskały blisko 800 głosów.

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego cieszyła się znacznym zainteresowaniem. Do wyboru mieszkańcy mieli 11 zadań, z których za sprawą 782 głosów Powiat Przasnyski zrealizuje 6. Głosowanie trwało od 16 września do 7 października 2022 r.

Pula Powiatowa:

W ramach puli powiatowej zwyciężył projekt „Zielona Oaza”, który zyskał 268 głosów i zostanie zrealizowany na terenie Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej. Jego celem​ jest rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie wolnej przestrzeni wokół budynku. Zorganizowane miejsce sprzyjać będzie odpoczynkowi młodzieży szkolnej oraz zapewni relaks mieszkańcom Przasnysza i okolic.

Na utwardzonym terenie zostanie zamontowana drewniana, ażurowa pergola, obok której będą rozstawione ławki. Cały teren zostanie otoczony krzewami i​ czterema drzewami o​ kulistym pokroju. Przewidziano nasadzenia zieleni niskiej w​ postaci krzewów, traw, bylin i hortensji. Wśród roślin będą między innymi krzewy przyciągające motyle oraz kwitnące w​ różnych odcieniach byliny. Dookoła zostaną ustawione ławki parkowe oraz kosze na śmieci. Dla zapewnienia trawie, krzewom i​ innym roślinom dostatecznej ilości​ ​ wody zostanie wykonany system nawadniania. Cały teren będzie tworzył wspaniałą przestrzeń do​ rekreacji, odpoczynku i integracji. Z „Zielonej Oazy” przez 7 dni w tygodniu będzie mogła korzystać zarówno młodzież ucząca się w​ szkole, jak i lokalna społeczność.​

Szacunkowy koszt zadania wyniesie 129 778 zł.

Pula Gminna:

Gmina Czernice Borowe

Wśród zadań gminnych największą popularnością cieszył się projekt z Gminy Czernice Borowe pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach należących do Powiatu Przasnyskiego oraz Gminy Czernice Borowe poprzez montaż luster drogowych”, na który oddano 170 głosów.

W związku z realizacją projektu przy drogach Powiatu Przasnyskiego łączących się z drogami gminy Czernice Borowe (przy skrzyżowaniach oraz niebezpiecznych zakrętach) zostanie zamontowanych 8 luster drogowych, poprawiających widoczność. Szacunkowy koszt zadania wyniesie 10 tys. zł.

Miasto Przasnysz

102 głosy mieszkańców pozwolą na realizację projektu pod nazwą „Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców Miasta Przasnysz”. Projekt przewidziany jest dla dzieci i​ dorosłych. Grupa powinna liczyć ok. 30 osób, które będą mogły uczestniczyć w zajęciach trwających po 60 lub 120 minut, odbywających się raz lub dwa razy w​ tygodniu, w​ zależności od dostępności trenera samoobrony lub instruktora tańca. Powiat Przasnyski sfinansuje łącznie 120 godzin zajęć za sumę 36 000 zł.

Gmina Przasnysz

90 osób oddało swoje głosy, aby zostały zrealizowane zajęcia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Przasnysz. Projekt przewidziany jest dla dorosłych. Grupa powinna liczyć ok. 20 osób. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z​ wytycznymi odnośnie przeprowadzania takich kursów. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 20 osób będzie kosztował 17 000 zł.

Gmina Jednorożec

Zadnie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Drążdżewo Nowe”, polegające na instalacji radarowego wyświetlacza prędkości z​ napisem „dziękuję” lub „zwolnij”, zostanie zrealizowane dzięki 84 głosom mieszkańców i będzie kosztowało ok.16 600 zł.

Gmina Krzynowłoga Mała

Mieszkańcy oddali 68 głosów na projekt pod nazwą „Zajęcia sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci z terenu Gminy Krzynowłoga Mała”. Projekt przewidziany jest dla dzieci w​ wieku od lat 8 do​ 12. Grupa powinna liczyć ok. 15 osób. Zajęcia odbywać się będą raz w​ tygodniu i będą trwać po 90 minut każde.​ Dzieci będą ćwiczyć w miesiącach styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień. Koszt projektu oszacowano na 10 000 zł.

Realizacja zadań nastąpi do końca 2023 r.

Zapisz się na darmową prenumeratę Kuriera Przasnyskiego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *