niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Ćwiczenia pożarowe w lasach Nadleśnictwa Parciaki

W lasach Nadleśnictwa Parciaki odbyły się ćwiczenia pożarowe. Głównym ich celem było sprawdzenie zasad alarmowania, dysponowania i koncentracji jednostek OSP a także podnoszenie umiejętności dowodzenia oraz współdziałania ze służbą leśną.

Scenariusz „kontrolowanego pożaru” zakładał:
– wykrycie pożaru lasu przez pracowników nadleśnictwa oraz zaalarmowanie straży pożarnej;
W zgłoszeniu podano możliwie jak największą ilość informacji o pożarze ( miejsce, wielkość, aktualna sytuacja, drogi dojazdu i najbliższe punkty czerpania wody )
– przyjazd pierwszej jednostki OSP ( wstępne rozpoznanie, rozpoczęcie akcji gaśniczej
i przekazanie informacji o sytuacji do Dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) );
– zadysponowanie kolejnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej ( OSP ) , które docierają na miejsce pożaru;
– przyjazd zastępu PSP Maków, którego kierujący działaniami ratowniczymi zapoznaje się z sytuacją i przejmuje dowodzenie;
– przegrupowanie sił i środków oraz podjęcie decyzji o utworzeniu bufora wodnego
w pobliżu drogi pożarowej, do którego dowożona będzie woda z punktu czerpania wody;
– w trakcie akcji gaśniczej jeden ze strażaków zostaje poszkodowany ! ;
– oddelegowani strażacy, natychmiast udzielają mu pierwszej pomocy i ewakuują w bezpieczne miejsce, a dyżurny PSP powiadamia służby medyczne;
– Pożar zostaje ugaszony!
– miejsce pożarzyska zostaje zabezpieczone a strażacy zwijają sprzęt i przekazują teren pożarzyska pod kontrolę służby leśnej.

Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na sprawdzenie sprzętu strażackiego, doskonalenie umiejętności w zakresie gaszenia pożarów lasów, a także możliwości organizacji zaopatrzenia wodnego z punktów czerpania wody do bufora wodnego stanowiącego kluczowy element walki z pożarem lasu.
Warsztaty zakończyły się odprawą na której kierownik ćwiczeń – mł. bryg. Michał Kacprzycki omówił ich przebieg, a inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Parciaki – Szymon Kępczyński, w imieniu Nadleśniczego podziękował organizatorom i uczestnikom ćwiczeń.

W ćwiczeniach udział wzięli:
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim;
– Jednostki OSP: Krasnosielc, Karniewo, Sypniewo, Płoniawy-Bramura, Chodkowo Załogi, Drążdżewo, Amelin, Bobino Wielkie;
– Nadleśnictwo Parciaki.

IP, NP