niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaWydarzenia

Dr Andrzej Biały wygłosił prelekcję w Ostrołęce

Konferencja Naukowa pt. „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce następstwem rozwoju przemysłowego Ostrołęki i regionu’’ zorganizowana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce odbyła się 6 października. Na konferencję został zaproszony przasnyszanin dr Andrzej Biały, który jako pierwszy rozpoczął wystąpienia prelegentów.

W swym wystąpieniu dr Biały przedstawił głównych rewolucjonistów rosyjskich IXX wieku, założenia ideologiczne ,,Młodej Rosji’’, które przejął Lenin i wprowadził do programu partii bolszewików. Dalej dr Biały zatrzymał się nad moralnością chrześcijańską i moralnością rewolucyjną, która mówi ,,moralne jest wszystko co sprzyja rewolucji, niemoralne i przestępcze wszystko co jej staje na drodze’’ . Kolejnym omawianym zagadnieniem była wolność słowa i myśli w ZSRR.

Dalej dr Biały przeszedł do przyczyny stworzenia człowieka radzieckiego i jego ,,tresury‘’ począwszy od najmłodszych lat w domach dziecka, internatach oraz organizacjach dziecięcych i młodzieżowych. – Trzeba zaznaczyć, że Polska będąca w strefie wpływów ZSRR także była zobowiązana do stworzenia Polaka sowieckiego „homo sovieticus” – przypomniał.

Swoje wystąpienie dr Andrzej Biały  zakończył omawiając stosunek bolszewików do rodziny żyjącej w miłości, wzajemnym szacunku, zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej religii, ukazując bolszewickie wytyczne dążące do jej zniszczenia. – Twierdzono, że: ,,rodzina to organizacja terrorystyczna‘’, ,,rozbijając ognisko rodzinne wymierzamy cios ustrojowi burżuazyjnemu”. Pedagog sowiecki Makarenko napisał ,,Książkę dla rodziców’’, w której informował, że matka i ojciec zostali upoważnieni przez społeczeństwo do wychowania przyszłego obywatela naszej ojczyzny i odpowiadają za to przed społeczeństwem. W ten oto sposób rodzice stali się urzędnikami państwowymi spełniającymi wolę społeczeństwa pozbawieni wpływu na wychowanie swoich dzieci  informuje dr Biały.

fot. moja-ostrołęka.pl