poniedziałek, 4 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleriaSzkoły

Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Zarębach [ZDJĘCIA]

W dniach 8 i 10 czerwca 2021 r. uczniowie klas IV i V Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Do zdobycia uprawnień przygotowywali się cały rok szkolny na lekcjach techniki, realizując materiał z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Celem tego egzaminu było: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Egzamin składał się z części teoretycznej. Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie pisemnej i polegała na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 40 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 75 procent pytań zawartych w teście. Wszyscy uczniowie zdobyli wystarczającą liczbę punktów.
Druga część egzaminu teoretycznego miała formę ustną, odbywała się w formie pytań. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, znajomości znaków drogowych, obowiązkowego wyposażenia roweru, podstawowych manewrów wykonywanych przez rowerzystę, zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, obsługi technicznej roweru oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym.

IP, SPZ, Fot. SPZ