piątek, 22 września, 2023
Polecamy

Elektroniczna księga wieczysta – jak ją sprawdzić?

Korzystając z księgi wieczystej nieruchomości możemy dowiedzieć się najistotniejszych informacji o działce czy mieszkaniu. Ponieważ księgi prowadzone są online, dostęp do nich jest niezwykle łatwy. Warto wiedzieć, jak dostać się do dokumentu.

Elektroniczna księga wieczysta nieruchomości – co to jest?

Może się wydawać, że elektroniczna księga wieczysta to zupełnie nowy rodzaj dokumentu. Jest to jednakże taka sama księga jak „tradycyjne” księgi wieczyste, ale prowadzona online. Tego typu rozwiązanie w dużej mierze ułatwia korzystanie z dokumentu, ponieważ dostęp do niego możliwy jest 24/7 za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czym w ogóle jest księga wieczysta? Jest to jeden z najważniejszych dokumentów opisujących stan prawny nieruchomości. Jest także rejestrem jawnym, to znaczy takim, do którego wgląd ma każdy zainteresowany. Warto w tym miejscu wspomnieć, że zasada nieograniczonego dostępu nie będzie dotyczyć akt księgi, żeby zajrzeć do nich należy się wykazać interesem prawnym. Każda księga wieczysta ma indywidualnie ustanowiony numer – jest on nieprzypadkowy.

W księdze znajdziemy dane dotyczące praw do nieruchomości, jej właścicieli czy też ciążącego na niej zadłużenia. Z tego też powodu dobrą praktyką jest zapoznanie się z treścią księgi zawsze wtedy, gdy na przykład mieszkanie czy działka ma być kupiona, przyjęta jako darowizna czy też nawet wynajmowana. Więcej szczegółów znaleźć można pod linkiem https://ksiegi-wieczyste.org/elektroniczna-ksiega-wieczysta-kilka-faktow/.

Jak zbudowany jest numer księgi wieczystej?

Każdy numer księgi ma podobną budowę, chociaż nadawany jest indywidualnie. Składa się on z trzech części. Pierwsze cztery znaki są unikatowym identyfikatorem wydziału tego Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę dla danej nieruchomości. Fakt, iż można zajrzeć do dokumentu online, nie wyklucza możliwości zweryfikowania jej treści na miejscu, w siedzibie sądu. Kombinacja następnych ośmiu cyfr to właściwy numer księgi. Na końcu występuje natomiast cyfra kontrolna. Jeśli nie posiadamy numeru księgi, możemy uzyskać go korzystając z jednej z internetowych wyszukiwarek. Za niewielką opłatą ustalimy dane bazując na adresie nieruchomości.

Mamy numer księgi – co dalej? Żeby sprawnie posługiwać się dokumentem, dobrze jest wiedzieć jak szukać w nim informacji.

Budowa księgi wieczystej

Każda księga wieczysta dzieli się na cztery działy.

  • Dział I dotyczy oznaczeń nieruchomości i wpisów o prawach związanych z prawem własności. Tam dostępne są informacje na przykład o przeznaczeniu lokalu, jego metrażu czy ilości pomieszczeń.
  • Dział II zawiera dane właściciela nieruchomości. Przydaje się więc po to, aby sprawdzić przed daną transakcją, czy osoba podająca się za właściciela naprawdę nim jest.
  • Dział III zawiera wpisy o ograniczonych prawach rzeczowych oraz osobistych. To tu sprawdzimy więc służebności obciążające nieruchomość, jeśli takie ustanowiono.
  • Dział IV dotyczy hipoteki, koniecznie więc należy do niego zajrzeć aby sprawdzić, czy nieruchomość nie jest zadłużona. Jej nabycie nastąpi bowiem wraz z długami.

Warto być na bieżąco z treścią księgi i dbać o to, aby znalazły się w niej wszystkie potrzebne wpisy. Jeśli bowiem zachodzi niezgodność między treścią księgi a stanem faktycznym, informacje z księgi mają decydujące znaczenie.