niedziela, 3 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Gmina pozyskała wspólnie ze wszystkimi naszymi szkołami ponad 336 tys. zł na nowoczesne wyposażenie w ramach programu Laboratoria Przyszłości

 

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska złożyła wraz z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Chorzele wnioski na udzielenie finansowania celem zakupu nowoczesnego wyposażenia dla naszych szkół, rozwijającego w dzieciach kompetencje przyszłości.

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości, Gmina Chorzele otrzymała dla naszych wszystkich szkół, w zależności od ilości uczniów odpowiednio:
PSP nr 2 w Chorzelach – 96 900 zł, PSP w Duczyminie – 60 000 zł, PSP w Zarębach – 60 000 zł, PSP nr 1 w Chorzelach – 30 000 zł
PSP w Krzynowłodze Wielkiej – 30 000 zł, PSP w Krukowie – 30 000 zł oraz PSP w Pościeniu Wsi – 30 000 zł
Dzięki pozyskanym środkom Szkoły zakupią nowoczesne wyposażenie służące naszym uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak: współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.
Zakupione wyposażenie wspomoże kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Gmina nie musi wnosić wkładu własnego.
Nasi uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnego wyposażenia w zależności od potrzeb szkół, jak np.: drukarki 3D, profesjonalne nagłośnienie, przenośne kamery cyfrowe, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony, aparaty fotograficzne, stoły warsztatowe, mikroskopy, skanery, specjalistyczne narzędzia z zakresu robotyki i mikroelektroniki.

IP, UMiGCh, Fot. UMiGCh