piątek, 8 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

I etap rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach zakończony

Skończą się okresowe problemy z dostawą wody i jej ciśnieniem.W ramach realizowanego projektu pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zaręby” pracownicy Urzędu, przy udziale inspektorów nadzoru budowlanego i w obecności przedstawicieli Wykonawcy przeprowadzili odbiór techniczny I etapu rozbudowy stacji.

Stwierdzono, że zakres wykonanych robót jest zgodny ze stanem faktycznym, podpisaną umową i dokumentacją projektową. Jakość wykonanych robót oceniono pozytywnie. Obecnie Wykonawca jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu po rozbudowie.
Wcześniej Gmina rozbudowała sieć wodociągową w Krukowie.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach i wcześniejsza rozbudowa sieci wodociągowej w Krukowie zapewni dostateczne dostarczanie wody o odpowiednim ciśnieniu m. in. mieszkańcom miejscowości: Zaręby, Mącicie, Ścięciel, Kwiatkowo, Binduga, Krukowo, Rzodkiewnica, Skuzy, Rawki, Nowa Wieś Zarębska, Wierzchowizna, Łaz, Sosnówek Pruskołęka, Poścień Wieś i Poścień Zamion – w których zamieszkuje około 1/3 mieszkańców Gminy Chorzele – informuje burmistrz Beata Szczepankowska.
Wszystkie prace, zgodnie z zapowiedzią burmistrz, były realizowane w ramach koncepcji, skonsultowanej z ekspertami z Pracowni Projektowania Inżynierii Środowiska z Olsztyna.
Zapewnią one mieszkańcom całej Gminy pełne i bezproblemowe zaopatrzenie w wodę niezależnie od pory roku. Zostanie rozwiązany także problem z jej ciśnieniem.

 

IP, UMiGCh