Inauguracja roku szkoleniowego w 2. ORel

img
4 stycznia podczas cotygodniowego apelu Ośrodka odbyła inauguracja szkolenia w 2. Ośrodku Radioelektronicznym.

Zajęcia miały charakter instruktażowy i obejmowały swym zakresem kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich zaprezentował Komendant Placówki Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Przasnyszu – st. chor. sztab. Tomasz Szczęsny, który dokonał omówienia zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za popełnione czyny zabronione. Następnie Konsultant Dowódcy ds. Profilaktyki Psychologicznej dokonał omówienia zagadnień psychologicznych wynikających ze specyfiki służby wojskowej a Szef Sekcji Wychowawczej Ośrodka przypomniał zasady realizacji polityki informacyjnej i funkcjonowania służby komunikacji społecznej w Resorcie Obrony Narodowej.Na zakończenie zaprezentowane zostały główne kierunki rozwoju i działalności szkoleniowej dla poszczególnych pododdziałów Ośrodka na 2021 rok. Podsumowując szkolenie Dowódca – płk dypl. Bogusław Postek zapowiedział, że: „Rozpoczynamy Nowy Rok szkoleniowy w ciągle trwającej trudnej sytuacji epidemicznej. Pandemia przysporzyła nam nowych wyzwań, ale nie pozwoliliśmy by pokrzyżowała nasze plany. Zawsze powtarzałem, że szkolenie pododdziałów Ośrodka to zadanie priorytetowe. Nowe zadania i obowiązki nałożone na nas przez przełożonych z pewnością będą dla wszystkich nowym doświadczeniem, ciekawą przygodą ale także i praktycznym testem gotowości do realizacji zadań w czasie pokoju, kryzysu i wojny. W dniu dzisiejszym ogłaszam w 2. Ośrodku Radioelektronicznym 2021 rok „rokiem dowódców drużyn”. To na was podoficerowie – jako pierwsze ogniwo w łańcuchu dowodzenia spoczywa przygotowanie swoich podwładnych do realizacji zadań zgodnie ze standardami obowiązującymi w Siłach Zbrojnych RP. Zobowiązuję was, do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz budowania moralnego kręgosłupa Ośrodka jakim są żołnierze korpusu szeregowych. Nie zapominajmy o naszych rolach i przeznaczeniu. To na oficerach spoczywa trud dowodzenia i zarządzania. Podoficerowie zaś, to praktycy, realizatorzy i wykonawcy. Od wszystkich jednakowo wymagał będę profesjonalnego działania w swoim zakresie odpowiedzialności. Apeluję dziś, abyście razem tworzyli zhierarchizowany, wzajemnie uzupełniający się mechanizm. Wyznaczcie i wskazujcie swoim podwładnym ścieżkę, którą mają podążać za wami, bo to wy macie być liderami! Inspirujcie, angażujcie i wspierajcie innych w procesie samodoskonalenia. Oczekuję, od każdego z was: odpowiedzialności, odwagi w podejmowaniu decyzji, inicjatywy, kreatywności i profesjonalizmu w codziennej działalności służbowej. Życzę sukcesów w działalności szkoleniowej w nowym roku.

Zachęcam Państwa również do skorzystania z szansy jaką daje nam szczepienie się przeciw COVID-19. Jest to dla nas wszystkich możliwość powrotu do zdrowia i normalności, dlatego apeluję, skorzystajmy z tej szansy i dajmy przykład odpowiedzialności za społeczeństwo, nasze rodziny i nas samych.”

IP,  AM, fot. D. Bojarska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *