środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Instalacje fotowoltaiczne pojawią się na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz

Gmina Przasnysz podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Czyste powietrze w Gminie Przasnysz – montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej”.

Zadanie polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Przasnysz: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem, Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie z siedzibą w Starej Krępie, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem
z siedzibą w Dobrzankowie, Świetlica wiejska w Golanach, Świetlica wiejska w Kijewicach, Świetlica wiejska w Zakociu, Świetlica wiejska w Obrębie
Łączna moc wszystkich instalacji wyniesie około 72 kW. Szacunkowa produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji fotowoltaicznych – 65 000 kWh / rocznie. Montaż instalacji odbędzie się w zależności od miejsca – na dachu budynku lub na konstrukcji na gruncie, a wytworzona energia wykorzystywana będzie do niezbędnych potrzeb m.in. oświetlenie, podgrzewania cwu i ogrzewania budynków. Wartość robót: 347 498,87 zł z czego 95 % finansowane jest z Programu Rządowego Fundusz „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych a 5 % ze środków własnych Gminy Przasnysz
Inwestycja zostanie zrealizowana do października 2022 roku. W wyniku realizacji projektu spadną koszty energii elektrycznej aż w ośmiu obiektach użyteczności publicznej. Zaoszczędzone środki wydatkowane będą mogły być na inne cele publiczne szczególnie oczekiwane przez mieszkańców Gminy Przasnysz, np. infrastruktura oświatowa, sportowa, rekreacyjna.

IP, UGP