piątek, 22 września, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Jarosław Niski sołtysem Ścięciela – odebrał zaświadczenie i pieczątki

Jarosław Niski odebrał zaświadczenie stwierdzające, że został wybrany na sołtysa Ścięciela na okres kadencji 2022-2024.

Oprócz zaświadczenia sołtys Jarosław Niski otrzymał również tabliczkę i pieczątki. W trakcie realizacji jest tablica informacyjna.

Nowe sołectwo powstało na wniosek mieszkańców. Ten został pozytywnie zaopiniowany przez burmistrz Beatę Szczepankowską i Radę Miejską w Chorzelach, która formalnie uchwaliła utworzenie nowego sołectwa po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

19 sierpnia mieszkańcy Ścięciela uczestniczyli w wyborach sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem został Jarosław Niski, a do rady wybrano: Andrzeja Zalewskiego, Adama Jurczyka oraz Halinę Czarnecką. W wyborach uczestniczyła również burmistrz Beata Szczepankowska.

– Stała się rzecz historyczna i dla społeczności bardzo ważna. Sołectwo Ścięciel istniało przed II wojną światową i po kilkudziesięciu latach ponownie, właśnie wróciło na mapę – informuje Urząd Miasta i Gminy Chorzele.