niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Nowe oświetlenie w Starej Wsi

 

5 lipca, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podpisała z Wykonawcą umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Wieś”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dwa zadania: budowę punktu solarnego oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie 3 szt. opraw oświetlenia ulicznego o mocy 50W wraz z niezbędnym osprzętem.
Wykonanie inwestycji zaplanowano do dnia 22.08.2022 r. Koszt całkowity wynosi 23 929,00 zł brutto.
Burmistrz pozyskała część środków na inwestycję z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”, resztę stanowi wkład własny z budżetu Gminy Chorzele.
– Bezpieczeństwo i komfort naszych mieszkańców oraz zrównoważony rozwój całej Gminy – to nasze cele, które skutecznie realizujemy. – mówi Beata Szczepankowska, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.

IP, UMiGCh