poniedziałek, 2 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Plac zabaw w Rycicach zostanie rozbudowany

 

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podpisała umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Rycice”.

Inwestycja obejmuje: zagospodarowanie terenu poprzez wyznaczenie rozbudowywanej części placu zabaw; wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa pod projektowanymi urządzeniami; ustawienie i montaż urządzeń (huśtawka ważka podwójna i karuzela tarczowa z siedziskami – otwarta) wyposażenie placu zabaw w elementy pomocnicze (tablica informacyjna i stojak na rowery); budowę ogrodzenia rozbudowanej części placu zabaw oraz uporządkowanie terenu.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 36 111,00 zł brutto.
Burmistrz pozyskała część środków na inwestycję z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”, resztę stanowi wkład własny z budżetu Gminy Chorzele.
Termin realizacji inwestycji to koniec lipca 2022 r.

IP, UMiGCh