Poseł Henryk Kowalczyk, członek Rady Doradców Politycznych Premiera RP przybył z wizytą do Starostwa w Przasnyszu

n
13 maja 2020 roku Starosta Krzysztof Bieńkowski gościł Ministra i Posła z sąsiedniego powiatu – Henryka Kowalczyka. Powiat Przasnyski zyskał w Parlamencie kolejnego ambasadora przasnyskich spraw! Rozmowy toczyły się wokół Krajowego Planu Odbudowy i możliwości skorzystania z tego Funduszu dla naszego powiatu i regionu. Poruszono również kwestię największego rządowego projektu „Kolej+”, dzięki któremu może powstać nowa linia kolejowa Zegrze-Pułtusk-Przasnysz. Były to ważne rozmowy dla naszego regionu, a wsparcie działań Powiatu Przasnyskiego przez Pana Posła jest niezwykle cenne.

W marcu 2021 roku Henryk Kowalczyk został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców Politycznych. Jest to organ doradczy Prezesa Rady Ministrów, w którego skład wchodzi 21 osób – specjalistów różnych dziedzin, doświadczonych parlamentarzystów i samorządowców. Ich zadanie polega na dokonywaniu oceny sytuacji polityczno-ekonomicznej kraju, przedstawianiu propozycji, ocen i opinii dotyczących strategicznego rozwoju kraju oraz kierunków polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Powiatu Przasnyskiego, ponieważ Starosta Krzysztof Bieńkowski od dawna pozyskuje zainteresowanie naszymi sprawami Posła Henryka Kowalczyka. Do najważniejszych dla Powiatu kwestii, w które zaangażował się Pan Poseł jest utworzenie Kolei Północnego Mazowsza z bezpośrednią linią prowadzącą z Przasnysza do Zegrza (i dalej do Warszawy) Jest to przedsięwzięcie, które wymaga ogromnego wsparcia, w dalszych procesach związanych z jego planowaniem jak i realizacją, dlatego bardzo cieszy nowa pozycja Pana Posła jako doradcy Premiera w tak kluczowych kwestiach.
Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku podpisano porozumienie pomiędzy przedstawicielami samorządów, zainteresowanymi by przez ich teren przebiegała Kolej Północnego Mazowsza. Działania w tej kwestii umożliwiło przyjęcie przez PKP Linie Kolejowe S.A. dokumentu: „Master Plan warszawskiego węzła kolejowego” dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej”, który zakłada potrzebę budowy nowego szlaku kolejowego w kierunku północnym. W swoim planie PKP uwzględniło budowę linii Serock – Pułtusk – Maków Mazowiecki – Przasnysz i ujęto to w propozycji projektów do realizacji w dalszym horyzoncie czasowym, czyli po roku 2027. 14 października 2020 roku wraz z Posłem Henrykiem Kowalczykiem, Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski i Burmistrz Serocka Artur Borkowski na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury przekonywali Wiceministra Andrzeja Bittela i Prezesa PKP PLK Ireneusza Merchel o budowie linii kolejowej prowadzącej z Zegrza do Przasnysza (i być może dalej do Chorzel). Za jej powstaniem przemawiają silne argumenty – w województwie mazowieckim występują największe potoki w Polsce w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym, może to być również bardzo dobra droga z Warszawy na Mazury. W listopadzie projekt budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach Programu „Kolej+”. Kolejny wielki krok poczyniono w marcu 2020, kiedy to Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał wsparcie finansowe na potrzeby opracowania studium dla budowy nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w wysokości 60% kosztów całości przedsięwzięcia. Niedługo potem, jeszcze w marcu na wykonanie studium podpisano umowę z firmą Metroprojekt. Ten niezwykle istotny krok rozpoczyna proces opracowania pierwszego dokumentu strategicznego dedykowanego tej inwestycji. W następstwie opracowanego dokumentu poznane zostaną m.in. potencjalne warianty trasy przyszłej linii kolejowej. Już w czerwcu rozpoczną się spotkania informacyjne (w formie wideokonferencji) dla mieszkańców oraz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych.
Henryk Kowalczyk to doświadczony samorządowiec i polityk. Jako nauczyciel swoją działalność społeczną rozpoczął przewodnicząc zakładowej komisji NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie na początku lat 80. W czasach, gdy w Polsce odradzała się demokracja i samorządność, w latach 1989-1992 przewodził Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność” gminy Winnica. Henryk Kowalczyk od wielu lat cieszy się zaufaniem lokalnych społeczności, od roku 1990 do 2005 pełnił funkcję wójta gminy Winnica. Nieprzerwanie uzyskuje mandat poselski (poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i obecnej kadencji) w każdych kolejnych wyborach parlamentarnych zdobywając znacząco większą liczbę głosów – od 7,2 tysięcy w 2005 roku do blisko 51 tysięcy w roku 2019. To tylko dowodzi szczerości prowadzonej przez Pana Henryka działalności politycznej i bezkompromisowej postawy w obronie interesów swoich wyborców. Wiedza i zdolności Henryka Kowalczyka były wielokrotnie doceniane, o czym świadczy powierzanie mu funkcji Ministra Środowiska, roli Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Ministra skarbu państwa i sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

IP, SPP, Fot. SPP

Zapisz się na darmową prenumeratę Kuriera Przasnyskiego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *