niedziela, 3 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

Powiat Przasnyski udzieli 90 tys. zł wsparcia na ratowanie zabytkowego Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek

23 lutego 2022 r. na wniosek starosty Krzysztofa Bieńkowskiego Rada Powiatu Przasnyskiego jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek. 90 tys. zł wsparcia umożliwi wykonane prac w zabytkowym zespole sakralnym, mieszczącym się w Przasnyszu przy ulicy Piłsudskiego.
10 stycznia br. Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu przasnyskiego. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynął tylko 1 wniosek: Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu o udzielenie dotacji, z całkowitym kosztorysem prac o wartości 200 000,00 złotych.
Mając na uwadze m.in. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, dostępność zabytku dla mieszkańców powiatu oraz stan zagrożenia, w jakim się znalazł, starosta Krzysztof Bieńkowski zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia klasztorowi dotacji w wysokości 90 tys. zł, co spotkało się z jednomyślną akceptacją.
To nie pierwsza pomoc Powiatu Przasnyskiego przeznaczona na ratowanie zabytku. W listopadzie ubiegłego roku powiatowi radni podjęli uchwałę o udzieleniu Klasztorowi Kapucynek dotacji w wysokości 109 068,70 zł na remont fundamentów, ścian i podłóg w budynku klasztornym oraz modernizację ogrodzenia i chodników w jego otoczeniu.
IP, SPP