Pracownik socjalny z Przasnysza wyróżniony przez Marszałka Województwa

Grześ e
W poniedziałek, 29 listopada odbyła się, organizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pt. „Rozwój usług społecznych na Mazowszu”. Pracownik socjalny MOPS Przasnysz Grzegorz Herubiński otrzymał wyróżnienie od Marszałka Województwa.

W konferencji wzięli udział m.in. pracownicy tut. Ośrodka: pracownik socjalny – Grzegorz Herubiński i p.o. Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej – Paulina Zaborowska.
Podczas konferencji wskazano na wyzwania rozwoju usług społecznych w kontekście deinstytucjonalizacji i powołania CUS,  a także pod dyskusję poddano kwestie związane z rozwojem profesji społecznych. W debacie głos zabrali specjaliści w zakresie polityki społecznej.
W czasie spotkania rozstrzygnięto także konkurs pn. „Rozwój usług społecznych wyzwaniem polityki społecznej na Mazowszu”. Celem konkursu było promowanie i nagradzanie aktywnych pracowników pomocy społecznej z województwa mazowieckiego, którzy w czasie epidemii COVID-19 wyróżnili się działaniami na rzecz osób potrzebujących (poza obowiązkami służbowymi w formie wolontariatu).
Z rąk p. Mariusza Budziszewskiego– zastępcy Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny w MCPS pracownik socjalny tut. Ośrodka Grzegorz Herubiński otrzymał wyróżnienie. Podczas wręczania dyplomu podkreślono zaangażowanie i okazane serce na rzecz osób potrzebujących „na pierwszej linii frontu”, w tym szczególnie trudnym czasie szerzącej się pandemii.
Konferencję zakończono podziękowaniami za trud codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka, a także życzeniami bożonarodzeniowymi dla wszystkich pracowników służb społecznych.

IP, MOPS Przasnysz, Fot. MOPS Przasnysz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *