środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Ścieżka pieszo – rowerowa z Przasnysza do Leszna nabiera kształtu

 

Powiat przasnyski realizuje przebudowę drogi z Przasnysza do Leszna i Gostkowa, która zyska ścieżkę pieszo-rowerową o długości ponad 3,5 kilometra. Prace postępują w znakomitym tempie. Na całym objętym budową odcinku zainstalowano już obrzeża.

Roboty, idą pełną parą i objęły odcinek od ul. Targowej w Przasnyszu do przejazdu torów kolejowych w Lesznie. Już w tej chwili widoczny jest zarys nowego ciągu pieszo – rowerowego, który zyskał krawężniki na całym 3,5 kilometrowym odcinku.
Celem głównym zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej biegnącej z Przasnysza w kierunku Karniewa. Zadanie obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,00 m w terenach zabudowanych oraz poza terenem zabudowanym o szerokości 2,50 m. Łączna długość ścieżki wyniesie 3.515 m.
Ścieżka pieszo-rowerowa będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Zadanie obejmuje również przebudowę chodnika w miejscowości Leszno do szerokości 2,00 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej na długości 427,00 m.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3 436 120,07 zł, z czego 2 026 488,63 zł Powiat Przasnyski pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, roboty powinny zakończyć się do końca września 2022 r. Wszystko wskazuje jednak na to, że dzięki sprawnej realizacji prac, długo wyczekiwana inwestycja zakończy się wcześniej.

IP, SPP