Spotkanie z sołtysami z gminy Chorzele

o
22 grudnia, z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej odbyły się kolejne, cykliczne spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele z sołtysami i przewodniczącym samorządu mieszkańców miasta Chorzele.
Spotkania miały przedświąteczny charakter, nie zabrakło wzajemnych życzeń i ciepłych słów, ale omówiono też bieżące sprawy Miasta i Gminy. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze. Burmistrz Beata Szczepankowska wręczyła też na ręce sołtysek i sołtysów okolicznościowe listy z życzeniami dla społeczności wszystkich sołectw Gminy i Miasta oraz drobne, symboliczne upominki Gminne.
Sołtysi i przewodniczący pełnią bardzo ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Burmistrz Beata Szczepankowska z wielkim szacunkiem docenia trud pracy, zaangażowanie, wrażliwość i otwartość na potrzeby innych oraz chęć współpracy naszych sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców miasta Chorzele dla dobra mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.
IP, UMiGCh

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *