środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

Swoją dietę radnego w całości przeznaczam na stypendia dla zdolnych uczniów

Z Jarosławem Szmulskim, Radym Powiatu Przasnyskiego i Sekretarzem Miasta Przasnysz, rozmawiamy o inwestycjach, terminie wyborów samorządowych i o stypendiach dla zdolnych uczniów, na które nasz rozmówca przeznacza całą dietę, jaka mu przysługuje [2 tys. zł miesięcznie – przyp.red]. Od początku kadencji to kwota w wysokości 51.500 zł, a przez całą kadencję będzie to ok. 85.000 zł.
– Co słychać u radnego Jarosława Szmulskiego, Rady Powiatu Przasnyskiego i Sekretarza Miasta Przasnysz?
– Dziękuję Panie Redaktorze wszystko dobrze, zarówno rodzinnie jak i zawodowo, natomiast wiem, że u Pana nastąpiła zmiana jeżeli chodzi o stan cywilny, korzystając z okazji chciałem Panu bardzo serdecznie pogratulować i życzyć wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
– W kampanii wyborczej w ostatnich wyborach samorządowych, co również umieścił Pan na swojej ulotce wyborczej, padła deklaracja przekazywania diety radnego na cele społeczne. Ile osób dotychczas skorzystało z Pańskiej pomocy?
– Tak, rzeczywiście w kampanii wyborczej padła z mojej strony taka deklaracja, co było mocno komentowane przez wyborców i dalej pozostaje w sferze ich zainteresowania. Od początku objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Przasnyskiego pobieraną dietę w całości przekazuję na wsparcie zdolnej i utalentowanej młodzieży przasnyskich szkół średnich fundując im stypendia, są to stypendia roczne, a w kilku przypadkach również dwuletnie, takich stypendiów od objęcia mandatu ufundowałem 12 i dalej moja deklaracja jest aktualna, co znajdzie wyraz w kolejnych stypendiach dla młodzieży, aż do końca kadencji.
– Kto może skorzystać z Pańskiej pomocy?
– Jak już wcześniej powiedziałem są one adresowane do uczniów przasnyskich szkół średnich, głównie zamieszkałych na terenie miasta Przasnysz, bądź na terenie Powiatu Przasnyskiego, którzy osiągają dobre wyniki w nauce lub w rywalizacji sportowej, ewentualnie swoją postawą, zachowaniem zasługują na takie wyróżnienie i wsparcie finansowe.
– Jak wybierane są osoby – uczniowie, które korzystają z Pańskiej pomocy?
– Od zawsze interesuję się sukcesami zarówno w nauce jak i w rywalizacji sportowej uczniów naszych powiatowych szkół średnich, a od kiedy objąłem mandat radnego Rady Powiatu Przasnyskiego moje zainteresowanie jest jeszcze większe, nie ukrywam, że pomaga mi w tym również lektura Kuriera Przasnyskiego i innych tytułów oraz portali internetowych, po zapoznaniu się z taką informacją dotyczącą ucznia szkoły średniej kontaktuję się ze szkołą, nauczycielem prowadzącym lub trenerem celem uzupełnienia wiadomości, następnie jest kontakt z uczniem, akceptacja rodziców, formalizujemy stypendium i przekazuję środki finansowe na konto ucznia lub rodziców.
– Co dotychczas było sfinansowane z Pańskiej diety, jeśli chodzi  o potrzeby osób z niej korzystających?
– Przekazując środki finansowe nie określam szczegółowo celu na jaki mają zostać wydatkowane, mają ogólnie służyć dalszemu rozwojowi ucznia i jego zainteresowaniom, ale z rozmów ze stypendystami wynika iż są to środki przeznaczane na zakup książek, obuwia i sprzętu sportowego, kursów językowych, był też wyjazd na wycieczkę i obóz, a także sfinansowanie udziału w zawodach sportowych.
– Po ostatnich podwyżkach, dieta radnego powiatowego to około 2 tysiące  złotych. Ile z tej kwoty przeznacza Pan na zadeklarowane w kampanii  cele?
– Zgodnie z deklaracją, którą złożyłem w trakcie kampanii wyborczej w 2018 roku na stypendia dla zdolnych uczniów przeznaczam całą dietę, która mi obecnie przysługuje tj. 2 tys. zł miesięcznie, od początku kadencji to kwota w wysokości 51.500 zł, przez całą kadencję będzie to ok. 85.000 zł.
– Był Pan wśród czwórki radnych, którzy głosowali przeciwko podwyżkom diet radych, dlaczego?
Uważam, że dieta powinna stanowić jedynie rekompensatę za utracone dochody, których nie osiąga osoba będąca radnym w czasie przeznaczonym na realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji radnego. Dieta w moim odczuciu nigdy nie powinna stanowić dodatkowego źródła dochodu i zarobku, kwoty diety w wysokości 2 tys. lub nawet więcej miesięcznie nie stanowią już rekompensaty za utracony dochód przez radnego, ale są jego dodatkowym źródłem zarobkowania, dlatego głosowałem przeciw podwyżkom i cieszę się, że nie byłem w tym odosobniony i jeszcze troje radnych miało podobne zdanie i dało temu wyraz w głosowaniu.
– Zarząd powiatu, przy poparciu radnych koalicji, ma na koncie wiele  inwestycji. Jednym słowem nie próżnujecie. Jakie inwestycje w Pańskiej  ocenie są kluczowe dla mieszkańców Przasnysza i powiatu przasnyskiego?
– Inwestycje w budżecie powiatu na 2022 rok stanowią kwotę w wysokości ok. 140 mln zł, taki jest plan, wiadomo, że nie będzie on w 100% zrealizowany, na co mają wpływ również czynniki zewnętrzne takie jak ceny materiałów, inflacja, przedłużające się procedury projektowe, nie mniej liczę na to, że część inwestycji zaplanowanych w budżecie uda się zakończyć w tym roku, a niektóre będą zakończone w roku następnym. Wśród inwestycji chciałbym wyróżnić ścieżkę rowerową do miejscowości Leszno, a także będącą na etapie wyłonienia wykonawcy ścieżkę rowerową z Przasnysza przez miejscowość Bartniki, aż do Dębin, nie sposób nie wspomnieć o kompleksie basenów odkrytych przy ul. Mazowieckiej, które mam nadzieję od przyszłego roku będą cieszyć mieszkańców, również w przyszłym roku liczę, że uda się zrealizować, o czym zapewniał mnie Pan Starosta ścieżkę rowerową będącą przedłużeniem ścieki przy ul. Żwirki i Wigury w stronę Karwacza, chciałbym też podkreślić, że jest to trudny czas na realizację takich inwestycji, o czym wcześniej wspomniałem i dlatego wszystkim osobom, pracownikom Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych za efekty ich pracy chcę bardzo podziękować.
– Co sądzi Pan o możliwości ewentualnego przesunięcia terminu wyborów samorządowych na wiosnę lub jesień 2024 roku?
– Jako Sekretarz Miasta Przasnysz byłem wielokrotnie odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów na terenie miasta Przasnysz, wiem jak skomplikowany jest to proces i przeprowadzenia ilu czynności wymaga, jednak uważam, że są pewne zasady fundamentalne dla demokracji, których zmieniać nie wolno, zwłaszcza „w trakcie gry”, dlatego jestem zdania, że wybory samorządowe powinny odbyć się w planowanym terminie, odrobina dobrej woli pozwoli zachować 6 tygodniowy odstęp pomiędzy wyborami samorządowymi i parlamentarnymi.
  – Mamy lipiec, okres wakacyjny. A jakie plany wakacyjne ma Jarosław  Szmulski…?
– W tym roku, będzie to kilkudniowy wyjazd nad morze, oczywiście z żoną i córką, w trakcie którego będziemy na rowerach zwiedzać okolice Ustki, a także parę dni na Mazurach w okolicach miejscowości Dźwierzuty i również jazda na rowerze po mazurskich ścieżkach rowerowych, także urlop będzie rodzinny i w większości na rowerze, czyli aktywnie.
– Dziękuję za rozmowę i życzę udanego wypoczynku.
– Dziękuję również
Rozmawiał: WS