niedziela, 10 grudnia, 2023

sołectwa

AktualnościAktualności z GminGaleria

Sołectwo, Gmina, Miasto – wspólna sprawa burmistrz Beaty Szczepankowskiej oraz sołtysek, sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców Miasta Chorzele

24 września, z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej odbyły się kolejne, cykliczne spotkania z sołtysami, w którym wzięła udział również wiceburmistrz

Read More