sobota, 2 grudnia, 2023
Polecamy

Ubezpieczenie noworodka – jak wybrać polisę?

Zastanawiasz się nad wyborem polisy dla niemowlaka lub dla dziecka, które dopiero przyjdzie na świat? Swoją pociechę możesz zabezpieczyć na wypadek trudnych do przewidzenia zdarzeń i ubezpieczyć jego zdrowie, życie, przyszłość. Oferta ubezpieczycieli w tym zakresie jest na tyle szeroka, że żaden rodzic nie będzie miał problemu z wybraniem polisy szytej na miarę swoich oczekiwań. Dowiedz się, na jakie ubezpieczenie dla noworodka warto postawić!

Ubezpieczenia dla noworodka – jaki powinno mieć zakres ochrony?

Zdrowie i bezpieczeństwo nowo narodzonego dziecka to priorytety dla wszystkich rodziców. Aby stworzyć jak najlepszej zabezpieczenie dla noworodka i zapewnić sobie wsparcie finansowe, gdy maluch zachoruje, ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, warto dobrą polisę gwarantującą szeroki zakres ochrony. Takie ubezpieczenie dla noworodka powinno obejmować:

  • Kompleksową opiekę medyczną

Rodzic, który zadba o polisę dla noworodka, otrzyma wsparcie finansowe, kiedy maluch będzie wymagał specjalistycznych konsultacji, drogich leków, a nawet rehabilitacji. Ubezpieczyciel pokryje koszty lub będzie w nich partycypował, jeżeli konieczny okaże się transport medyczny, wizyty domowe czy dostarczanie leków.

  • Zwrot kosztów wycieczki

Ubezpieczenie noworodka może gwarantować zwrot kosztów poniesionych w związku z wykupieniem wycieczki. Ubezpieczyciel wypłaci opiekunom malucha odpowiednią kwotę, jeśli podróż zostanie przerwana z powodu wypadku dziecka.

  • Wsparcie w codziennej opiece nad noworodkiem, którego zdrowie ucierpiało na skutek poważnej choroby, uczestnictwa w wypadku.

Ofertę polis na życie, w ramach których można ubezpieczyć noworodka, znajdziesz na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/.

Ubezpieczenie noworodka – z jakich opcji można wybierać?

Polisa dla najmłodszego członka rodziny powinna zapewniać mu bezpieczeństwo finansowe, na wypadek śmierci lub poważnej choroby jego opiekunów oraz stanowić solidne wsparcie dla samych rodziców. Wybierając takie ubezpieczenie, można zdecydować się na:

  • polisę NNW

Ubezpieczenie NNW dla noworodka zapewni pomoc finansową ubezpieczyciela, kiedy następstwem wypadku będzie uszczerbek na zdrowiu. Opiekunowie dziecka otrzymają świadczenie, które w całości lub częściowo pokryje koszty leczenia, konsultacji lekarskich, zakupu leków i rehabilitacji. Taka polisa może obowiązywać od momentu narodzin malucha. To, jaki będzie miała ona zakres, zależy od postanowień zawartych w OWU – dlatego warto przeanalizować oferty ubezpieczycieli i wybrać opcję odpowiadającą własnym oczekiwaniom.

  • polisę zdrowotną

Zarówno noworodki, jak i starsze dzieci, często chorują. Aby długo nie czekać na wizyty lekarskie, mieć ułatwiony dostęp do specjalistów i móc wykonać szybką diagnostykę, można zdecydować się na polisę zdrowotną. Dzięki niej nie trzeba martwić się wysokimi cenami prywatnych usług medycznych – wystarczy regularnie opłacać składki, aby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów.

  • polisę posagową

Polisa ta to ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe. Opiekun dziecka (fundator) opłaca ustalone składki, które tworzą kapitał wypłacany dziecku po jego 18. urodzinach, jednak nie później niż po ukończeniu 25 lat. Takie środki finansowe są nieocenione na początku dorosłego życia – mogą umożliwić zakup mieszkania czy pozwolić na sfinansowanie studiów. Ponadto jeśli w czasie trwania umowy dojdzie do śmierci fundatora, to na towarzystwie ubezpieczeniowym będzie ciążył obowiązek opłacania składek. Polisę tą można rozszerzyć m.in. o gwarancję wypłacania renty posagowej lub pokrycie kosztów pobytu dziecka w szpitalu.

  • polisę rodzinną

Do tej polisy można „dopisać” nowego członka rodziny. Dzięki temu dziecko otrzyma wsparcie na wypadek śmierci jednego z pozostałych ubezpieczonych. Ponadto planując powiększenie rodziny, warto zadbać, aby ubezpieczenie zapewniało wypłatę świadczenia w związku z narodzinami noworodka.

Więcej na ten temat przeczytasz na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/ubezpieczenie-noworodka/172.html. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie noworodka to zawsze rozsądna decyzja, wsparcie finansowe dla rodziców i poduszka bezpieczeństwa dla dziecka.