piątek, 8 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Umowa na budowę 6 kolejnych nowych placów zabaw w chorzelskich sołectwach podpisana

 26 lipca burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, podpisała umowę z wykonawcą na budowę placów zabaw w kolejnych 6 miejscowościach: Czaplice Wielkie, Nowa Wieś Zarębska, Mącice, Rembielin, Rawki, Zdziwój Stary.
Burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała na nie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ogółem 60 tys. zł, po 10 tys. zł na każdy plac zabaw, a Rada Miejska zabezpieczyła wkład własny. Wartość całego zadania budowy 6 placów zabaw wyniesie 106 707,43 zł brutto.
Wcześniej, władze Gminy, po konsultacjach z radnymi, sołtysami i mieszkańcami, złożyły w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie skuteczne wnioski na wymienione inwestycje i uzyskały w/w pomoc finansową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw MIAS MAZOWSZE 2021.
Zakres umowy obejmuje: zakup, dostawę i montaż we wskazanych lokalizacjach urządzeń zabawowych oraz elementów stanowiących wyposażenie placów zabaw wskazanych w dokumentacji projektowej.
Planowany termin zakończenia ww. prac, to połowa sierpnia 2021 r.
IP, UMiGCh, Fot. UMiGCh