niedziela, 10 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

W głosowaniu Radnych zabrakło dobrej woli – tylko i wyłącznie

Z burmistrzem Łukaszem Chrostowskim rozmawiamy o programie „Polski Ład” oraz inwestycjach, na które mogą zostać zrealizowane z pozyskanych z niego środków.
Poruszamy również tematy związane ze stanem przasnyskich ulic oraz wracamy do tematu remontu budynku Miejskiego Domu Kultury i środków finansowych na ten cel.
– Na ostatniej Sesji RM podjęta została uchwała o sfinansowaniu z budżetu miasta części kosztów ponoszonych przez miasto za odpady. Zapewne nie będzie to praktyką ciągłą, zatem czy należy spodziewać się podwyżek za śmieci w Przasnyszu?
– W tym roku kalendarzowym władze Miasta dwukrotnie podjęły próbę  zbilansowania kosztów systemu odpadów komunalnych dla budżetu Miasta. Takie działanie wynikało z przepisów prawa, ponieważ nie można było dopłacać do odpadów z pieniędzy pochodzących „nie z odpadów”. Przepisy się zmieniły i powstała konieczność podjęcia takiej uchwały. Zaznaczyć jednak trzeba, że niezrozumiałym jest dla mnie dokładanie rocznie ponad 2 milionów złotych, aby pokryć różnicę kosztów. Oznacza to, że w każdym roku budżetowym zamiast inwestycji choćby w infrastrukturę drogową, chodniki, oświetlenie itd. Miasto musi uzupełniać różnicę pomiędzy dochodami, a kosztami  funkcjonowania systemu. Radni Rady Miejskiej odrzucili nasze propozycje, dlatego na koniec roku budżetowego mieliśmy obowiązek wystąpić do Rady  Miejskiej o sfinansowanie deficytu ze środków własnych. Radni nie mając innej możliwości – jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Podczas debaty w ostatnich tygodniach o remoncie MDK pojawiły się argumenty, że nie do końca jasne są źródła finansowania tej inwestycji lub takie, że będzie to kosztem dużego zadłużenia. Czy mógłby Pan potwierdzić bądź zaprzeczyć oraz wymienić, skąd Przasnysz weźmie blisko 20 milionów złotych?
– Oczywiście, że zaprzeczam. Inżynieria finansowa sfinansowania remontu MDK-u była bardzo przejrzysta i zrozumiała. W głosowaniu Radnych
zabrakło dobrej woli – tylko i wyłącznie. Miasto było przygotowane na tą  inwestycję, pozyskało 4 mln zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, będzie występowało o kolejne środki zewnętrzne do różnych instytucji. Podczas Sesji, jak i Sesji kolejnej tłumaczyliśmy opozycyjnym do remontu MDK Radnym, że mylą się w swoich teoriach. Mam osobiste wrażenie, że część z nich zrozumiała to, niestety po fakcie, gdy przetarg został już unieważniony. Przedstawialiśmy sposób finansowania wielokrotnie, w tym podejmowane działania związane z pozyskaniem środków na ten cel. Ta inwestycja jest priorytetem.
– Zbliża się kolejny nabór w ramach Polskiego Ładu. Czy wiadomo już na jakie inwestycje Przasnysz będzie się ubiegał o środki? Czy znajdzie się tam remont MDK?
– Mamy potwierdzenie od operatorów „Polskiego Ładu”, że w przypadku środków na MDK i dotacji od Marszałka, konieczne byłyby dwa odrębne przetargi. Zgodnie z programem, za przetarg odpowiada Inwestor, w przypadku MDK przetarg organizuje MDK, ponieważ jest właścicielem nieruchomości, kiedy to w Polskim Ładzie inwestorem powinno być Miasto. Miasto złoży w ramach programu Polski Ład  trzy projekty: Rozbudowa infrastruktury drogowej na os. Błonie – ponad 5  mln zł, Remont ulic na os. Starzyńskiego – około 3,5 mln zł oraz Poprawa  Infrastruktury Sportowej na terenie Miasta Przasnysz – na około 13 mln zł.
– Jednym z przedsięwzięć, na które pozyskano pieniądze z Polskiego Ładu jest zagospodarowanie brzegu Węgierki. Skąd taki pomysł, czy może Pan podzielić się szczegółami na czym będzie polegała ta inwestycja?
– Bardzo ambitny projekt, wymaga wielu przygotowań i opracowań, w tym prac geologicznych. Aktualnie jesteśmy na etapie opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego. Mamy mało czasu na przetarg, gdyż jesteśmy związani terminami regulaminowymi. Planowana ścieżka uzupełni ofertę rekreacyjną w mieście. Na tym etapie za wcześnie na szczegóły.
– W Przasnyszu jest jeszcze wiele ulic żwirowych, nieutwardzonych, które po deszczu lub w okresie roztopów sprawiają mieszkańcom wiele kłopotów. Czy jest plan ich budowy na najbliższe lata? Może Pan wskazać priorytety?
– Priorytetem jest dla nas os. Błonie. Prężnie rozwijające się osiedle spowodowało, że setki osób mieszkających na ul. Poziomkowej dojeżdżają
drogą żwirową do swoich posesji. Dostrzegamy ten problem, dlatego chcemy pozyskać środki zewnętrzne na tą inwestycję w ramach programu „Polski Ład”. We wniosku pojawi się budowa wszystkich ulic w tej okolicy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższe lata mamy także remont
ul. Polnej, budowę ulicy Miodowej, czy ul. Twardowskiego. Z pewnością będziemy chcieli w niedalekiej przyszłości wybudować również ul.Malinową
i ul. Pileckiego. W przyszłym roku jesteśmy zdeterminowani, aby wyremontować również ul.Piękną oraz ul.Nowowarszawską.
– Kilka miesięcy temu jeden z inwestorów zabiegał o możliwość budowy osiedla bloków na terenie byłej bazy PKS na Szosie Ciechanowskiej. Temat ucichł i inwestor zrezygnował, czy toczą się w tej sprawie czynności administracyjne?
– Mogę jedynie potwierdzić, że toczą się postępowania administracyjne. Sprawa jest w toku.
– Dziękuję za rozmowę
– Dziękuję
Rozmawiał: WSZ