piątek, 22 września, 2023
AktualnościAktualności z GminAktualności z Przasnysza

W obecnej sytuacji najbardziej potrzebny jest personel medyczny

O ilości tzw. „łóżek covidowych” w przasnyskim szpitalu, a także o pracy placówki w okresie pandemii rozmawiamy z Urszulą Maćkowską, zastępcą dyrektor ds. administracyjno – technicznych przasnyskiego SP ZZOZ. Nasza rozmówczyni opowiada nam też o procedurach związanych z przyjęciami pacjentów chorych na – covid 19 i potrzebach naszego szpitala w tym trudnym czasie epidemii.

– W pierwszej wersji w naszym szpitalu miało być 35 łóżek covidowych, później wojewoda wyznaczył 110, ile i dlaczego ostatecznie jest takich miejsc?
– Zgodnie z decyzja wojewody mazowieckiego z dnia 12 listopada 2020 w SP ZZOZ w Przasnyszu polecono zapewnić od 12 listopada 2020: 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS – CoW-2, 92 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS – CoW-2, w tym 8 łóżek intensywnej terapii oraz realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS – CoW-2 w zakresie psychiatrii.

– Jak wygada praca szpitala tym trudnym okresie?
– Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS – CoW-2 hospitalizowani są aktualnie w oddziale chorób wewnętrznych, intensywnej terapii, psychiatrycznym oraz na bazie oddziału chirurgicznego z pododdziałem urologicznym. Adoptujemy oddział rehabilitacyjny do przyjmowania zakażonych pacjentów.

– Których oddziałów praca została wstrzymana, a które nadal pracują bez zmian?
– Pozostałe oddziały tj. odział pediatryczny, położniczo – ginekologiczny (w zakresie porodów), okulistyczny, środek leczenia uzależnień, SOR pracuje bez zmian.

– Czy zaplanowane operacje i zabiegi będą odbywać się terminowo?
– Wstrzymane są planowe zabiegi operacyjne: chirurgiczne, urologiczne, ginekologiczne. Zabiegi planowane wykonywane są tylko w oddziale okulistycznym.

– Czego w obecnej sytuacji najbardziej potrzebuje szpital w Przasnyszu?
– W obecnej sytuacji najbardziej potrzebny jest personel medyczny tj. lekarze (zwłaszcza interniści), pielęgniarki oraz środki ochrony indywidualnej dla personelu.

– Czy praca szpitala może się zmienić w chwili, gdy zostanie wprowadzona kwarantanna narodowa lub pełny lock-down?
– Jeśli rząd wprowadzi obostrzenia i wyda nowe zalecenia dla palcówek ochrony zdrowia to będziemy musieli do nich dostosować

– W naszym szpitalu były dwa ogniska koronawirusa, jak obecnie wygląda sytuacja z tym związana?
– Ogniska koronawirusa w szpitalu są wygaszone.

– Jakie procedury obowiązują lekarzy i pozostały personel pozwalające na ochronę przed zakażeniem covid – 19?
– Posiadamy wdrożone procedury dotyczące funkcjonowania placówki i pracy personelu w związku z pandemią covid -19.

– Jak w tej chwili wygląda proces przyjęcia pacjenta na oddział lub wizytę w poradni?
– Pacjenci z rozpoznanym zakażeniem SARS – CoW-2 przyjmowani są po wcześniejszym ustaleniu przyjęcia z lekarzami oddziałów, gdzie hospitalizowani są pacjencji zakażeni. pacjenci z podejrzeniem zakażenia, wymagający hospitalizacji są izolowani i mają pobierane testy. Jeśli wynik testu jest dodatni przenoszeni są do oddziałów dla pacjentów z zakażeniem. Natomiast, jeśli wynik jest ujemny, a nie posiadamy oddziału danej specjalności np. chorób wewnętrznych, chirurgicznego to muszą być przetransportowani do innego szpitala. Pacjenci pozostałych oddziałów przyjmowani są bez zmian. Na wizytę do większości poradni specjalistycznych pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny wizyty. Wyjątek stanowi poradnia chirurgiczna, laryngologiczna oraz ginekologiczno – położnicza (pilne przypadki). W POZ [podstawowa opieka zdrowotna – przyp.red] utrzymane są teleporady.

Rozmawiał: Szymon Wyrostek