niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaGaleria

Ważny remont zabytkowego Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek dobiegł końca [ZDJĘCIA]

 

Latem 2022 roku ukończono prace związane z zapewnieniem dalszego bezpiecznego użytkowania zabytkowego zespołu klasztornego Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu. Znaczący udział w pozyskaniu środków na ten cel oraz obsłudze formalnej remontu mieli pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

W lipcu 2020 roku Przasnyszanie dostrzegli potrzebę wspomożenia Sióstr Klarysek Kapucynek w przeprowadzeniu remontu Zespołu Klasztornego. Pomimo najlepszych starań zakonnic, klasztor powoli niszczał, a woda podmywająca fundamenty oraz rozpadający się mur stanowiły jedynie zewnętrzne oznaki złego stanu zabytku. Niezbędnych prac Siostry dokonywały swoimi skromnymi środkami oraz dzięki pomocy darczyńców, jednak dla wymaganego pilnego, kompleksowego remontu działania te okazały się niewystarczające. Z pomocą Siostrom Klaryskom, które od ponad 150 lat otaczają Przasnysz nieustanną modlitwą, przyszedł samorząd Powiatu Przasnyskiego, jak również sami Przasnyszanie. W pełni zaangażowany samorząd powiatowy przez dwa lata z rzędu dofinansowywał remonty klasztoru, jak również pomógł w pozyskania środków unijnych na ten cel oraz ich rozliczenia.
Sierpień 2021 roku przywitał nas sukcesem akcji pomocy Siostrom koordynowanej przez Starostę Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego. Dzięki zaangażowaniu Powiatu Przasnyskiego, na remont udało się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Nie bez znaczenia był też wyczyn Przasnyszan, którzy w jedno popołudnie wypełnili blisko tysiąc ankiet na poczet oszacowania oferty kulturalnej Mniszek Klarysek Kapucynek! W całym procesie aktywnie uczestniczą pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Od samego początku w merytorycznym zakresie konstruowania wniosku doradzał Dyrektor Wydziału Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego Jarosław Włodarczyk. Nieoceniona jest także pomoc Pauliny Zembrzuskiej z Wydziału Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, która zajęła się wnioskiem od strony formalnej – opracowaniem dokumentacji związanej z realizacją projektu, obsługą wniosku, zawarciem i realizacją umów z Wykonawcami oraz rozliczeniami otrzymanych dotacji. Dzięki tej determinacji klasztor Mateczek zyskał odnowione oblicze, pozostając w dalszym ciągu wizytówką miasta i powiatu, obiektem rozpoznawalnym przez wszystkich przejeżdżających w kierunku Ciechanowa i Mławy.
W ramach prac remontowo-konserwatorskich zaizolowano kamienne ściany fundamentowe, wyremontowano ściany wewnętrzne kruchty, kościoła i klasztoru, wymieniono posadzkę kruchty i korytarzy klasztoru, odnowiono zabytkowe murowane ogrodzenie oraz położono nowe betonowe chodniki na zabytkowym dziedzińcu klasztoru.
Projekt pod nazwą „Prace remontowo-konserwatorskie w Zespole Klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu” otrzymał dofinansowanie ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz budżetów Województwa Mazowieckiego, Powiatu Przasnyskiego i Miasta Przasnysz.

 

IP, SPP