niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze w Raszujce

Domost Sp. Z o.o. Małkinia jako podwykonawca na zadaniu „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlancych w ramach projektu Modernizacji linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele” informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym w km 50+212 w miejscowości Raszujka na przecięciu z drogą nr 3211W.

Ruch będzie odbywał się po wyznaczonym objeździe zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu (zatwierdzenie WK.7121.57.2020 z dnia 09.12.2020).
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu planowane jest w dniach od 09 sierpnia 2022r. o godzinie 7:00 do 11 sierpnia 2022r. do godziny 19:00.

IP, SPP