Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie [ZDJĘCIA]

n
23 czerwca 2022r. o godz. 10.00 w Kościele Św. Stanisława Kostki w Rostkowie, ks. kanonik Adam Chmielewski odprawił Mszę Świętą w podziękowaniu Bogu za mijający rok szkolny i katechetyczny. 24 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie odbyło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Czernice Borowe Pan Wojciech Marek Brzeziński, Dzielnicowy Gminy Czernice Borowe aspirant Jacek Karczewski, Proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki w Rostkowie ks. kanonik Adam Chmielewski, Rada Rodziców.
Najpierw głos zabrała głos Pani Dyrektor, która podsumowała pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą szkoły w roku szkolnym 2021/2022. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na działania promocyjne szkoły i podziękowała za współpracę nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i wszystkim instytucjom wspierającym działalność szkoły. Następnie wręczyła uczniom nagrody i dyplomy za różne osiągnięcia i sukcesy. Natomiast rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali Listy Gratulacyjne.
Następnie głos zabrali uczniowie kl. VIII, którzy w tym roku opuścili mury naszej szkoły. W swoim pożegnaniu absolwenci wspominali edukację w Szkole Podstawowej w Rostkowie i dziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
Szczególne słowa podziękowania Dyrektor Szkoły skierowała do Pani Elżbiety Iwony Olszewskiej za wieloletnią pracę pedagogiczną oraz wkład w edukację i wychowanie uczniów, w związku z faktem przejścia na emeryturę.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Czernice Borowe Pan Wojciech Marek Brzeziński, który wręczył nagrody za „Konkurs na palmę wielkanocną”. I miejsce zajęła Selena Jakóbiak, II miejsce zajął Michał Goliasz a na III miejscu uplasował się Karol Goliasz. Uczniowie otrzymali vouchery podarunkowe do Parku Linowego Gibon w Przasnyszu.
Dzielnicowy Gminy Czernice Borowe aspirant Jacek Karczewski wygłosił prelekcję na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.
Następnie zostali nagrodzeni książeczkami i dyplomami uczniowie z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klas I – VIII za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Otrzymali oni nagrody książkowe, dodatkowo uczniowie klas IV-VIII otrzymali stypendia. Wszystkim uczniom gratulujemy wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów oraz bezpiecznych i radosnych wakacji!

IP, SP SPR

Uczniowie wyróżnieni w klasach I-III za osiągnięcia dydaktyczne i wzorowe zachowanie:
Klasa I
Antoni Kuciej
Klasa II
Selena Jakóbiak
Anna Paulina Bieńkowska
Wiktor Krzykowski
Klasa III
Julia Juszkowska
Zofia Kuciej
Michał Goliasz
Lidia Maliszewska
Uczniowie wyróżnieni ze średnią ocen 4,75 i wyższą:
Klasa VI
Bartosz Czapliński
KLASA VIII
Zuzanna Juszkowska
Wiktoria Kosakiewicz
Katarzyna Kalbarczyk
Anna Mazurowska-Deptuła
Uczniowie wyróżnieni za wysokie wyniki w czytelnictwie:
Selena Jakóbiak
Anna Paulina Bieńkowska
Zofia Kuciej
Julia Juszkowska
Spośród wyżej wymienionych wyróżnień, 4 uczniów otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki wśród wyróżnień:
Bartosz Czapliński
Zuzanna Juszkowska
Wiktoria Kosakiewicz
Katarzyna Kalbarczyk
Nagroda Proboszcza Parafii w Rostkowie za promocję Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie:
Zuzanna Juszkowska
Katarzyna Kalbarczyk
„Absolwentem Roku” 2021/2022 została uczennica klasy VIII Zuzanna Juszkowska.
„Uczniem Roku” 2021/2022 został uczeń klasy VI Bartosz Czapliński

 

Zapisz się na darmową prenumeratę Kuriera Przasnyskiego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *