niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleriaSportSzkoły

Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego 2021/2022 w powiecie przasnyskim

22 czerwca w Zespole Szkół Powiatowych w Chorzelach w obecności starosty Krzysztofa Bieńkowskiego spotkali się przedstawiciele szkół i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w celu podsumowania wyników rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2021/2022.

Była to okazja do nagrodzenia uzdolnionej młodzieży, która rywalizowała w kilku dyscyplinach, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Po podliczeniu punktów z wszystkich zawodów wyróżniono najlepsze placówki z terenu powiatu przasnyskiego w klasyfikacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Starosta Krzysztof Bieńkowski pogratulował oraz wręczył dyplomy i nagrody zawodnikom podkreślając, że współzawodnictwo sportowe kształtuje fizycznie, jak również wzmacnia charaktery i wyzwala pozytywne emocje. Jednocześnie złożył na ręce Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Przasnyszu Grzegorza Cołosińskiego podziękowania dla wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego za ich wkład w organizacje Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz za zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu przasnyskiego.
Z kolei Przewodniczący Zarządu Powiatowego SZS w Przasnyszu podziękował władzom samorządu Powiatu Przasnyskiego za wsparcie finansowe Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W tym roku powiat na ten cel przeznaczył kilkadziesiąt tysięcy złotych.

IP, SPP

Fot. SPP

Klasyfikacja generalna Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej prezentuje się następująco:

Szkoły Powiatowe – Dziewczęta:
I miejsce – Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach
II miejsce – Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu
III miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu

Szkoły Powiatowe – Chłopcy:
I miejsce – Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu
II miejsce – Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach
III miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu

Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII, kategoria dziewczęta pow. 120 uczniów:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Jednorożcu
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu

Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII, kategoria dziewczęta, szkoły do 120 uczniów:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zarębach
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelaznej Parciakach
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Duczyminie

Kategoria chłopcy klasy VII – VIII, szkoły powyżej 120 uczniów:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jednorożcu
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu

Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII, kategoria chłopcy do 120 uczniów:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarębach
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzelach

Szkoły podstawowe klasy V-VI powyżej 120 uczniów, kategoria dziewczęta:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jednorożcu
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu

Kategoria chłopcy V-VI szkoły powyżej 120 uczniów:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jednorożcu
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu

Kategoria dziewczęta klasy V-VI, szkoły do 120 uczniów:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelaznej Rządowej -Parciakach
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w nr 1 w Chorzelach
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarębach

Kategoria chłopcy klasy V-VI, szkoły do 120 uczniów:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarębach
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelaznej