niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przasnyszu [ZDJĘCIA]

W środę, 10 listopada w świetlicy OSP Dobrzankowo odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Przasnyszu.
Udział w nim wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy Przasnysz, przedstawiciele Urzędu Gminy Przasnysz, wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP w Przasnyszu, a także Sławomir Niestępski, piastujący funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu przez 25 lat oraz Bogdan Rzepczyński, Prezes ZOP ZOSP RP w Przasnyszu.
W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący wyboru prezydium i przewodniczącego zjazdu. W trakcie jego trwania ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności:
Na terenie gminy działa 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych zrzeszających w swoich szeregach 245 czynnych członków, 32 członków wspierających i 3 członków honorowych. Ze względu na stan organizacyjny i wyposażenie na terenie naszego działania mamy:
1 jednostkę typu „S”3 w Mchowie
2 jednostki typu „S”2 w Obrębie i Lesznie
3 jednostki typu „S”1 wyposażone w beczkowozy w Bogatem, Starej Krępie i Karwaczu
4 jednostki typu „S”1 wyposażone w samochody lekkie marki Ford i Lublin w Szli, Zawadkach, Dobrzankowie i Gostkowie.
Na terenie gminy posiadamy dwie orkiestry dęte, które uświetniają obchody i uroczystości państwowe oraz kościelne.
Dwie jednostki, w Obrębie i Mchowie od 1997 roku są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
10 jednostek OSP posiada strażnice z pomieszczeniami garażowymi, wyposażonymi w syreny elektryczne z włącznikami na zewnątrz budynku. We wszystkich jednostkach OSP zainstalowany jest system e- Remiza, który przyśpiesza w znacznym stopniu wyjazd jednostki do zdarzenia.
W ostatnim okresie, dzięki gminie Przasnysz większość budynków strażnic została przebudowana bądź rozbudowana. Poprawiło to znacznie warunki socjalno – bytowe strażaków, jak i funkcjonalność kulturalno – oświatową obiektów.
Prace remontowe lub budowlane przeprowadzono między innymi w OSP: Karwacz, Zawadki, Stara Krępa, Leszno, Obrąb i Mchowo.
W mijającej kadencji z inicjatywy Grażyny Wróblewskiej, Wójta Gminy Przasnysz wprowadziliśmy zasady planowania i uzgadniania celowości zakupów oraz napraw sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP naszej gminy. Planowanie odbywa się na pierwszym posiedzeniu Zarządu Gminnego w każdym roku. Następnie, sukcesywnie, w przeciągu bieżącego roku realizowane są zakupy i naprawy.
W omawianym okresie, w latach 2016 – 2020 zakupiono samochody pożarnicze:
– w 2017 roku GBA Stolarczyk/Man z 2017 r. dla OSP Obrąb i Mercedes – Benz Atego z 2008 r. dla OSP Bogate.
Jednostki OSP w stopniu dobrym wyposażone w sprzęt ochrony osobistej: hełmy, buty bojowe, ubrania ochronne, a jednostki KSRG w sprzęt ochrony dróg oddechowych.
– w 2018 r. dla jednostek OSP zakupiono 32 węże W-75,
– w 2019 r. dla jednostek OSP zakupiono 30 węży W-52 i 8 kpl. ubrań koszarowych,
– w 2020 r. priorytetem był zakup środków zabezpieczających działania członków OSP przed Covi-19.
Do zadań strażaków OSP doszedł dodatkowy element: pomoc społeczeństwu w walce z pandemią Covid – 19.
Członkowie OSP aktywnie odjęli się zadania i uczestniczyli w szeregu działań:
– w ramach Narodowego Programu Szczepień strażacy ze wszystkich jednostek OSP w gminie Przasnysz zaangażowani byli w dystrybucję ulotek informacyjnych na temat profilaktyki oraz szczepień przeciwko Covid – 19 skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy,
– dostarczali mieszkańcom gminy maseczki jednorazowe zabezpieczające przed pandemią,
– dowozili osoby niepełnosprawne oraz osoby mające problem z dotarciem do punktów szczepień,
– nieśli pomoc bezpośrednią rodzinom będącym w kwarantannie.
W omawianym okresie Prezydium oraz Zarząd Gminny ZOSPR RP odbył 6 posiedzeń. Głównymi tematami spotkań były sprawy związane z:
– kampanią sprawozdawczą w OSP,
– rozpatrywaniem wniosków na odznaczenia i medale związkowe,
– podejmowaniem uchwał związkowych, związanych z działalnością statutową związku OSP,
– bieżącymi problemami wynikającymi z działalności związkowej.
W czasie kadencji nie dokonano zmian w składzie Zarządu Gminnego. Zarząd brał udział w uroczystościach strażackich takich jak: „Dekanalne obchody Dnia Strażaka” oraz obchody lokalnie organizowane przez OSP z racji różnych przynależności terytorialnych do parafii. Brano też udział w uroczystych przekazaniach samochodów bojowych w OSP Obrąb i OSP Bogate oraz jubileuszach jednostek OSP: Stara Krępa, Szla, Mchowo i Zawadki.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ma swoich przedstawicieli w samorządzie terytorialnym.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Gminny ZOSP zaopiniował pozytywnie 71 wniosków na przyznanie odznaczeń i medali związkowych.
Druhowie otrzymali: 21 złotych, 15 srebrnych i 16 brązowych medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz 19 odznak „Strażaka Wzorowego”. Ponadto pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie „Złotego Znaku Związku” dla Sebastiańskiego Józefa.
W trakcie trwania zjazdu został powołany nowy Zarząd Oddziału, wybrano skład Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego.
Skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przasnyszu:
Prezes – Grażyna Wróblewska
Wiceprezes – Jan Grześkowiak
Komendant Gminny – Jarosław Tadrzak
Sekretarz – Daniel Budnicki
Skarbnik – Bożena Rudzińska
Członek Prezydium – Jan Dariusz Majewski
Członek zarządu – Robert Kacprzak
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Grażyna Wróblewska
Jarosław Tadrzak
Stanisław Adamiak
IP, UGP, fot. UGP