sobota, 9 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

„Złoty Inżynier 2020” z Chorzel

Dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki – reprezentant polskiej nauki w dziedzinie włókiennictwa oraz absolwent chorzelskiego Liceum Ogólnokształcącego, podczas XXVII edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego o tytuł „Złotego Inżyniera 2020” znalazł się wśród wyróżnionych w kategorii innowacje i otrzymał tytuł „Złoty Inżynier 2020”.
Przegląd Techniczny – najstarsza gazeta inżynierska w Polsce (w tym roku mija 155 lat od ukazania się jej pierwszego numeru), od 27 lat organizuje plebiscyt czytelników Przeglądu Technicznego o tytuł „Złotego Inżyniera”.
Tytuły „złotego”, „srebrnego” i „wyróżnionego” inżyniera przyznawane są w kilku kategoriach, m. in. nauka, innowacje, ekologia, zarządzanie. Laureaci plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” reprezentują bardzo różne aktywności w nauce, technice, biznesie i działalności społecznej.
„Złoty Inżynier” to tytuł przyznawany innowacyjnym twórcom techniki i wynalazcom. Nagroda promuje osiągnięcia i dokonania polskich inżynierów, a także podkreśla ich rolę w rozwijaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.
Wyniki XXVII edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego o tytuł „Złotego Inżyniera 2020” zostały ogłoszone w 5 numerze Przeglądu Technicznego. Wręczenie dyplomów i statuetek 23 laureatom odbyło się 21 czerwca w Warszawie w Domu Technika NOT w czasie uroczystej gali. Dyplomy i statuetki wręczali: Ewa Mankiewicz-Cudny (Prezes Federacji SNT NOT, Redaktor Naczelna Przeglądu Technicznego) oraz Andrzej Dera (minister w gabinecie Prezydenta RP).
Wśród wyróżnionych w kategorii innowacje nasz absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Chorzelach dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki, który otrzymał tytuł „Złoty Inżynier 2020”.
Sylwetka Złotego Inżyniera dr hab. inż. Zdzisława Czaplickiego:
Zdzisław Czaplicki urodził się w 1940 roku w miejscowości Ulatowo- Borzuchy, powiat przasnyski. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Chorzelach. W 1967 roku ukończył studia wyższe na Politechnice Łódzkiej na wydziale Włókienniczym. Od 1979r. dr nauk technicznych. W 2016r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Po ukończeniu studiów pracował w Zakładach Przemysłu Bawełnianego ”ARIADNA” w Łodzi. Kolejnymi miejscami pracy były Politechnika Łódzka oraz łódzkie ośrodki badawczo – rozwojowe. W latach 1994 – 2017 pracował w Instytucie Włókien Naturalnych (od roku 2009 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich) jako kierownik Zakładu Włókien Białkowych, oddział w Łodzi. Od czerwca 2016 roku pracował w IWNiRZ w Poznaniu na samodzielnym stanowisku ds. wełny. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 100 publikacji oraz czynne uczestnictwo w 70 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.
Jest autorem lub współautorem 10 patentów. Opracował ponad 300 recenzji artykułów naukowych publikowanych w Fibres&Textiles in Eastern Europe i Journal of Natural Fibres – wydawnictwa z listy filadelfijskiej. W zakładzie badawczym, którym kierował, w ramach projektów celowych opracowano i wdrożono w przemyśle 9 innowacyjnych technologii włókienniczych. Dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki godnie reprezentuje polską naukę w dziedzinie włókiennictwa za granicą poprzez wygłaszane referaty i przewodnictwo w sesjach naukowych. Obszarem jego naukowych badań są nowe surowce, nowe metody badawcze i innowacyjne technologie włókiennicze.
Jest propagatorem hodowli alpak w Polsce – zwierząt dających najlepszą wełnę na świecie.
Aktualnie, jako jedyny w kraju, prowadzi kompleksowe badania dotyczące włókien alpaki z alpak hodowanych w Polsce. Badania te dotyczą właściwości i struktury włókna oraz jego zastosowania w wyrobach włókienniczych. Jego osiągnięcia naukowo-badawcze posiadają w większości wymiar światowy.
Potwierdzają to uzyskane liczne dyplomy, nagrody i wyróżnienia.
W roku 2006 Stowarzyszenie Włókienników Polskich wyróżniło Zdzisława Czaplickiego tytułem ”Włókiennik Roku 2006”. W latach 2006-2011 na 29 światowych wystawach wynalazków zaprezentował 8 wynalazków i rozwiązań technicznych, które uzyskały 44 medale, w tym 24 złote, 12 srebrnych i 8 brązowych. Za osiągnięcia naukowe nagrodzone złotymi medalami i dyplomami na międzynarodowych wystawach otrzymał 7 nagród i 10 dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Więcej w kolejnym wydaniu Kuriera Przasnyskiego. 
IP, UMiGCh, Fot. UMiGCh