sobota, 2 grudnia, 2023
Polecamy

Rady dla samotnej matki rozliczającej się z PIT-u

Podatnicy, których dochody rozliczane są za pomocą skali podatkowej, mają możliwość złożenia deklaracji rocznej wspólnie z dzieckiem, o ile wychowują je samotnie. Preferencyjna forma rozliczenia pozwala zapłacić podatek według niższej stawki i skorzystać z podwójnej kwoty zmniejszającej podatek. Oto kilka rad dla samotnych matek, które w niedługim czasie będą składać roczne zeznanie podatkowe.

Kto może rozliczyć się jako samotny rodzic?

Zgodnie z polskim prawem jako osoba samotnie wychowująca dziecko może się rozliczyć:

  • panna/kawaler,
  • wdowa/wdowiec,
  • rozwodnik,
  • osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeśli drugi z małżonków odbywa karę pozbawienia wolności bądź został pozbawiony praw rodzicielskich.

 

Okazuje się, że nie wystarczy posiadać statusu powyżej wymienionych osób, aby móc rozliczyć się jako samotny rodzic. Przepisy mocno podkreślają, że podatnik rzeczywiście musi wychowywać dziecko sam, bez pomocy na przykład konkubenta. Z drugiej strony osoba, która zamieszkuje z dziadkami dziecka, nadal ma prawo do preferencyjnego rozliczenia. Rozliczenie PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie jest możliwe, jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą:

  • opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • opodatkowanych podatkiem liniowym.

 

Dlaczego warto skorzystać z preferencyjnego rozliczenia?

Rozliczanie się jako samotny rodzic może przynieść dwojakie korzyści. Osoby, które pozostają w pierwszym progu podatkowym, mają możliwość wykorzystania podwójnej kwoty zmniejszającej podatek – swojej oraz dziecka. O wiele większe benefity można zaś osiągnąć, jeśli wpadamy w drugi próg podatkowy – w 2021 roku wynosił on 85 528 zł. Wtedy bowiem rozdzielamy nasze dochody na pół, przez co wciąż znajdujemy się w pierwszym progu podatkowym. Tym sposobem możemy zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. 

Ulga prorodzinna dla osób samotnie wychowujących dziecko

Podatnicy, którzy rozliczają się jako samotni rodzice, mogą skorzystać nie tylko z preferencji podatkowych, ale również z ulgi prorodzinnej. Przysługuje im ona na takich samych zasadach jak pozostałym podatnikom. Warunkiem jest, aby na utrzymaniu rodzica pozostawało dziecko małoletnie bądź takie, które nie ukończyło 25. roku życia i wciąż się uczy. Roczne dochody dziecka nie mogą przy tym przekraczać 3089 zł – do limitu nie wlicza się renty rodzinnej. Osoby, które samotnie wychowują tylko jedno dziecko, muszą pamiętać o limicie dochodów, który wynosi 56 000 zł – po przekroczeniu go tracą prawo do zastosowania ulgi prorodzinnej.

Jaka jest granica wieku dziecka?

Podatnik może rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli pociecha nie ukończyła 18. roku życia bądź jest pełnoletnia, jednak nadal się uczy. Co ważne, dochody dziecka nie mogą przekroczyć 3089 zł rocznie, przy czym nie wlicza się do nich renty rodzinnej.  Przepisy dotyczące wieku nie mają zastosowania do dzieci, którym wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny bądź renta socjalna – rodzic może więc rozliczać się wspólnie z nimi bez względu na to, ile rzeczywiście mają lat.