poniedziałek, 4 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

150 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Duczyminie

 

Gmina pozyskała kolejne pieniądze! Tym razem – ok. 150 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Duczyminie na sprzęt, oprogramowanie i szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Władze Gminy złożyły skuteczny wniosek, który zajął wysokie, 25 miejsce na liście rankingowej w Województwie Mazowieckim.

W poniedziałek, 30 sierpnia, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Chorzele – Katarzyny Brzezickiej, podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

W imieniu marszałka Adama Struzika umowę podpisały członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W spotkaniu wziął także udział Radny Województwa Mirosław Augustyniak.
W ramach projektu dla szkoły zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie, m.in.: komputery stacjonarne, monitory interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, tablety, projektory multimedialne, oprogramowanie interaktywne 3D oraz oprogramowanie, także umożliwiające ewentualną naukę zdalną, e-podręczniki (w szczególności do nauki języka angielskiego).
Dla nauczycieli oraz uczniów zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu prowadzenia nauki przy użyciu sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu.
Do projektu władze Gminy zgłosiły Szkołę Podstawową w Duczyminie, ponieważ wsparcie może być przyznane dla szkoły, która do tej pory nie otrzymała pomocy w ramach projektu.
Wysokość wsparcia wynosi ok 150 tys. zł.

IP, UMiGCh, Fot. UMiGCh