Chce być głosem organizacji pozarządowych w Radzie Miejskiej

Radny kandydt fot
Z Dariuszem Rzeplińskim, kandydatem do Rady Miasta Przasnysz rozmawiamy o powodach jego startu w wyborach uzupełniających, zaplanowanych na dzień 11 kwietnia 2021 roku. Nasz rozmówca opowiada o swoich działaniach, które będzie realizować po swoim ewentualnym zwycięstwie.

– Dlaczego startuje Pan w wyborach uzupełniających do rady Miasta Przasnysz, które odbędą się 11 kwietnia?
– Aktualny etap mojego życia osobistego i zawodowego pozwala mi myśleć o kolejnym społecznym zaangażowaniu. Szczególnie zależy mi, aby dzisiejsze młode pokolenie chciało swoją przyszłość związać z Przasnyszem. Żeby tak się stało musimy starać się stwarzać coraz lepsze warunki do pracy, mieszkania, również do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. To są zadania dla samorządu. Moja rodzina od kilku pokoleń związana jest z Przasnyszem. Sprawy miasta leżą mi bardzo na sercu. Dlatego zdecydowałem się kandydować w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.

– Jakie działania jako radnego będą dla Pana priorytetowe?
Jako przyszły radny będę szczególnie zabiegał o: Wspieranie i stwarzanie warunków dla łatwiejszego funkcjonowania małych, średnich i rodzinnych firm. W tym zakresie deklaruję pełną współpracę z Starostwem Powiatowym. Dalszą poprawę bezpieczeństwa w Przasnyszu poprzez rozbudowę monitoringu i oświetlenia miasta oraz budowę nowych miejsc parkingowych. Zwiększenie możliwości aktywnego wypoczynku poprzez rozbudowę ścieżek, tras rowerowych i przede wszystkim budowę zalewu. Upiększenie Przasnysza dzięki wytyczaniu i zagospodarowywaniu nowych terenów zielonych i skwerów na osiedlach. Utworzenie sprawnej strefy bezprzewodowego Internetu. Będę wspierał każdą inicjatywę, która może poprawić jakość życia w Przasnyszu.

– Czy posiada Pan doświadczenie samorządowe?
– Jedynym moim doświadczeniem samorządowym jest aktualne członkostwo w zarządzie osiedla na którym mieszkam. Jednocześnie staram się na bieżąco obserwować działalność Rady Miejskiej. Patrząc z boku czasami widzimy więcej. Myślę, że miałbym kilka propozycji jak usprawnić jej funkcjonowanie. Moje wykształcenie i doświadczenia zawodowe związane są z szeroko pojętymi finansami i rachunkowością.

– Jak widzi Pan swoje ewentualne współdziałanie z innymi radnymi?
– Znam osobiście większość radnych, z częścią z nich współpracowałem już przy innych społecznych projektach. Oczywiście na początku bazowałbym na ich samorządowym doświadczeniu. Widzę, że czasami mają odmienne zdania co do szczegółowych rozwiązań. Jednak za główny cel stawiają sobie dobro naszego Miasta. To są również moje priorytety. Dlatego jestem przekonany, że jest duża szansa na owocną współpracę.

– A jak będzie wyglądać współpraca z burmistrzem Łukaszem Chrostowskim?
– Jako aktywny instruktor harcerski miałem już możliwość współpracować z Panem Łukaszem Chrostowskim. Wspominam ten czas bardzo dobrze. Pana Burmistrza postrzegam jako osobę aktywną, „tryskającą” nowymi pomysłami na zmiany w Przasnyszu. Dlatego w pierwszej kolejności przychodzi mi na myśl partnerska współpraca, dialog w wyniku którego możliwe będzie wypracowanie wspólnych, akceptowanych powszechnie rozwiązań, które przy ograniczonych przecież zasobach dadzą maksymalne korzyści.

– Czym się pan zajmuje zawodowo?
– Mam 51 lat. Jestem żonaty, mam dwójkę wspaniałych dzieci. Ukończyłem studia wyższe z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania. Przez 25 lat, zawodowo związany byłem z bankowością, pełniąc funkcje kierownicze w kilku przasnyskich bankach. Aktualnie pracuję w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – agencji zajmującej się wspieraniem rolnictwa.

– Jak spędza Pan wolny czas, jakie jest Pańskie hobby?
– Lubię aktywny styl życia, staram się również udzielać społecznie. W przeszłości byłem członkiem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1, wieloletnim członkiem Miejskiego Koła Wędkarskiego PZW w Przasnyszu. Wędkowanie to właśnie moje główne hobby, którym zaraziłem swoje dzieci. Daje to nam możliwość wspólnych, rodzinnych wyjazdów na ryby. Pasjonuje mnie historia Polski, szczególnie II Rzeczpospolita i II Wojna Światowa. Czytam dużo książek. Aktualnie jestem aktywnym instruktorem Przasnyskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Znam sporo przasnyskich organizacji pozarządowych, wiem z jakimi problemami się borykają. Dlatego jako przyszły radny chciałbym być ich Głosem w Radzie Miejskiej.

Rozmawiał: Szymon Wyrostek

 

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Przasnysz

W dniu 1 grudnia 2020 roku Paweł Łada ogłosił swoją rezygnację z funkcji radnego w przasnyskiej radzie miasta. W związku z tym, zostały zarządzone wybory uzupełniające. Ich termin wyznaczono na niedzielę, 11 kwietnia 2021 roku. Do rywalizacji o mandat w okręgu wyborczym nr 10 ubiegać się będzie 4 kandydatów: Elżbieta Janina Lompert (Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Janiny Lompert), Arkadiusz Klimczak (Komitet Wyborczy Wyborców Arkadiusza Klimczaka), Jarosław Jachimowski (Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Jachimowskiego) oraz Dariusz Rzepliński (Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Rzeplińskiego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *