Chcemy stworzyć salę kinową z prawdziwego zdarzenia

P scaled
Z Łukaszem Machałowskim, wiceburmistrzem Przasnysza rozmawiamy o przebudowie i nadbudowie Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Obecnie Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodził się na prowadzanie robót na tym obiekcie miejskim, co oznacza, że można wystąpić o pozwolenie na budowę.

– Pod koniec 2020 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję na prowadzenie robót przy zabytkowym budynku MKD w Przasnyszu, co to oznacza w praktyce?– -Rzeczywiście, konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków trwały rok. Odbyło się wiele rozmów w szczególności Konserwatora z projektantami. Przedstawiciele Urzędu Miasta, w tym ja byliśmy także na wizycie roboczej w Warszawie u Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwator dostrzegł konieczność wprowadzenia pewnych zmian, które zdaniem tego organu odpowiadałyby jego historycznym uwarunkowaniom. Pozwolenie konserwatorskie oznacza możliwość wystąpienia o pozwolenie na budowę. Długo na to czekaliśmy.

– Czy może Pan przybliżyć szczegóły przebudowy i nadbudowy Miejskiego Domu Kultury?
– Projekt jest bardzo obszerny. Chcemy stworzyć salę kinową z prawdziwego zdarzenia, przy jednoczesnym wykorzystaniu sali widowiskowej na inne niezbędne cele. Oprócz tego wewnątrz zostanie całkowicie

zmieniony wygląd budynku, na zewnątrz także ulegnie zmianie. Miejski Dom Kultury został wpisany do rejestru zabytków, w konsekwencji każdy element zewnętrzny, ale również i wewnętrzny, poczynając od kształtu okien, rodzaju materiału zastosowanego do schodów, ale i dachu, elewacji, wyglądu sali widowiskowej itd., wymagał konsultacji konserwatorskich.

– Jakie fundusze są przeznaczone na tę inwestycję i skąd pochodzą?
– Realizatorem instytucjonalnym zadania jest Miejski Dom Kultury. Beneficjentem środków Miasto Przasnysz. Aktualnie dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego mamy gwarancję kwoty 4 milionów złotych. Wartość zadania, to jednak 14 mln. Nie jesteśmy w stanie uzyskać tej różnicy z budżetu miasta, stąd też prowadzone są rozmowy z Zarządem Województwa o dedykowanych programach finansowych wspierających czy też wspomagających takie przedsięwzięcia. Myślę, że w lutym będziemy mogli ujawnić szczegóły.

– Co będzie znajdowało się w Miejskim Domu Kultury po zakończeniu prac?
– Po zakończeniu prac, Miasto zapewni nowoczesne kino z odświeżonym i wyremontowanym budynkiem, wraz z zapleczem służącym do zapewnienia bogatej i nowoczesnej oferty kulturalnej.

– Kiedy rozpoczną się prace, jak będą przebiegać i kiedy będzie można się spodziewać ich zakończenia?
– Prace rozpoczęły się już w 2020 r. poczynając od dokumentacji projektowej. W 2021 r. po ogłoszeniu przetargu powinny rozpocząć się prace przystosowawcze jak opinie mykologiczne, osuszanie itd. Realizacja zadania powinna zakończyć się zgodnie z przewidywaniami w 2023 r.

– Dziękuję za rozmowę
– Dziękuję również

 

Rozmawiał: WSZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *