sobota, 9 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

Dwa projekty związane z Przasnyszem zostały zaakceptowane merytorycznie i zawalczą w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

 

Świetne informacje dla mieszkańców Przasnysza. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich” – koszt 505 tys zł oraz „Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy” – eventy medyczne promujące ochronę zdrowia przasnyszan – koszt 105 580 zł.

Głosowanie rusza 20 września!

– Potrzebujemy jak najwięcej głosów! Wspólnymi siłami zrealizujemy tak potrzebne działania w Przasnyszu – czytamy na fanpage naszego miasta.

IP, UMP, Fot.Archiwum

„Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy” – eventy medyczne promujące ochronę zdrowia przasnyszan
Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyką uzależnień oraz promocją zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej jak również działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.
Celem głównym projektu jest uświadomienie uczestnikom jak bardzo ważna kwestią jest zdrowie fizyczne jak i psychiczne, jak ważny jest zdrowy tryb życia bez używania substancji psychoaktywnych, jak poważne skutki może mieć uzależnienie. Poprzez warsztaty kulinarne chcemy wskazać możliwości zastępowania tzw. „śmieciowego jedzenia”, jedzeniem zdrowym. Będą to warsztaty rodzinne, by rodzina nauczyła się zasad zdrowego żywienia. Warsztaty z terapeutami, psychologiem będą szansą na zasięgnięcia opinii w ważnych dla zainteresowanych kwestiach. Cykl spotkań uwieńczy wydarzenie podczas którego będzie możliwość spotkania osób, które brały udział w projekcie.

„Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich”

Projekt zakłada doświetlenie 16stu przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Miasta Przasnysz. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach i skrzyżowaniach. Miasto Przasnysz nie posiada obwodnicy i w związku z jej brakiem duże natężenie ruchu jest prowadzone przez tereny zabudowane. W oparciu o dane i analizy należy stwierdzić, że istnieje potrzeba wprowadzenia tego typu rozwiązań. Realizacja tej inwestycji przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi w znacznym stopniu widoczność po zmierzchu, a doświetlone przejścia będą widoczne z większej odległości przez co czas reakcji kierującego będzie wydłużony.
Realizacja przedsięwzięcia zakłada wykonanie projektu technicznego niezbędnego do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, ustawienia w wyznaczonych miejscach słupów z lampami LED zasilanych hybrydowo. System składa się głównie z turbiny wiatrowej, panelu fotowoltaicznego, źródła światła LED, kontrolera i akumulatora. Hybrydowe lampy uliczne zasilane energią słoneczną oraz wiatrową stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnego oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w miejscach odległych od istniejącej infrastruktury, dla których nie opłacalne lub nie możliwe jest doprowadzenie energii elektrycznej. Główną zaletą tego rozwiązania jest brak jakichkolwiek opłat za energię elektryczną.