środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Dwa zabytki w powiecie przasnyskim zostaną wyremontowane przy wsparciu samorządu Mazowsza

Władze Mazowsze pomogą w remoncie dwóch zabytków powiatu przasnyskiego. Będzie to remont linii kolejowej wąskotorowej na odcinku Klewki oraz remont budynku mieszkalnego dawna „Ochronka” w Krasnem – Etap I.

– To są wyjątkowe obiekty, które wymagają stałej, profesjonalnej opieki. Będziemy pomagać, bo widzimy w tym głęboki sens. Te zabytki powinny zostać zachowane w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Kolejny rok z rzędu nabór o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszonych zostało aż 241 wniosków.

W regionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim dotacje otrzymało 17 obiektów. Łączna wartość dofinasowania to ponad 1 mln zł. W naszym powiecie będzie to remont (restauracja w zakresie niezbędnych prac zabezpieczających w celu zachowania wartościowej tkanki zabytkowo – kulturowej) budynku mieszkalnego dawna „Ochronka” w Krasnem – Etap I wzniesiona ok. 1895 r. Stadnina Koni Krasne Sp. z o.o. Wartość to 40 000 złotych i remont linii kolejowej wąskotorowej na odcinku Klewki – Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza. Wartość 60 000 złotych.

Komisja oceniająca wnioski, decydując o wyborze zabytków do dofinansowana kierowała się takimi kryteriami, jak: konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zabytku, kwalifikowalność kosztów, znaczenie zabytku dla mieszkańców, w tym rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów. Ostatecznie radni województwa zdecydowali o przyznaniu dotacji 135 zabytkom. Ich łączna wartość to 11 mln zł. Pomoc z budżetu województwa mazowieckiego trafi zarówno na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (87), jak i zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (48).

IP, SWM