Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ROZUMIEM

REKLAMA

Fundusz sołecki w gminie Chorzele – najważniejsze terminy i zasady

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy. Za jego realizację odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Wysokość funduszu sołeckiego zależy od liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca i bieżących dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Nadzór i koordynację spraw związanych z Funduszem Sołeckim pełni Sekretarz Miasta i Gminy Chorzele. Wszystkie Wydziały i Referaty Urzędu wyznaczyły osoby do współpracy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.

Terminy ważne dla sołectw

Do 31 lipca 2021 roku – Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele przekaże wszystkim sołtysom w Gminie oraz Przewodniczącemu Samorządu Mieszkańców Miasta Chorzele – informację o wysokości środków, jakie będą przysługiwały poszczególnym sołectwom w następnym roku budżetowym.
Do 30 września 2021 roku – z inicjatywy sołtysa, Rady sołeckiej bądź minimum 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, musi odbyć się zebranie/zebrania wiejskie, które uchwala formalny i szczegółowy wniosek zawierający proponowane zadanie, na jakie przeznaczony ma być fundusz sołecki. Zadanie to musi wpisywać się w zadania własne Gminy oraz Staregię Rozwoju Gminy.
Do 30 września – wniosek, o którym mowa (wraz z wymaganymi dokumentami) należy złożyć Burmistrzowi. Złożony później nie będzie ważny i zostanie odrzucony. Termin ten jest ustawowo nieprzekraczalny.
W celu ułatwienia przygotowania wniosku i odbycia zebrania wiejskiego – Burmistrz wyda Zarządzenie w sprawie regulaminu funduszu sołeckiego, w którym znajdą się m.in. wzory dokumentów: wniosku, uchwały zebrania wiejskiego, protokołu z odbytego zebrania.
Uchwalony wniosek, który spełnił wymagania, musi przejść procedurę wprowadzenia do budżetu Gminy. Budżet uchwala Rada Miejska w Chorzelach w kolejnych miesiącach.
Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we Wniosku do końca kolejnego roku budżetowego.

 

IP, UMiGCh, Fot. UMiGCh

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Slider