niedziela, 3 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Gmina Chorzele wspiera setki uczniów i rodzin – stypendia szkolne 2021

 

Ponad 211 tysięcy złotych na stypendia szkolne w Mieście i Gminie Chorzele. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wydała w dniach od 24 do 26 listopada 2021 roku 272 decyzje w sprawie przyznania uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Chorzele pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego oraz jedną decyzję o przyznaniu zasiłku szkolnego.

Całkowita kwota, którą przeznaczy Gmina na pomoc uczniom to 211 tys. 691 zł. Na kwotę składają się środki własne oraz dotacja celowa.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana uczniom zamieszkałym na terenie gminy Chorzele po rozpatrzeniu wniosków składanych przez rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej. W roku 2021 jest to kwota 528 zł.

IP, UMiGCh, Fot. UMiGCh